Nieuws

PROJECT I Ambassadeurs van de Vrijheid i.s.m. Nationaal Comité 4 en 5 mei

PROJECT I Ambassadeurs van de Vrijheid i.s.m. Nationaal Comité 4 en 5 mei

13 maart 2018 — 
We begonnen met een historische inleiding door Wim Manuhutu in het Verzetsmuseum Amsterdam. Samen met Fedde sprak Wim over de impact die de Japanse bezetting, bersiap-periode en de dekolonisatieoorlog hebben gehad op de vele mensenlevens.

ARTIKEL I Een Indische Skyline

ARTIKEL I Een Indische Skyline

5 maart 2018 — 
‘Zoals de contouren van een skyline door gebouwen bepaald worden, zo bepaalden de Indische organisaties de contouren van Indisch Nederland. Door hun activiteiten, de discussies die werden gevoerd en de manier waarop ze naar buiten traden, bepaalden die Indische organisaties het beeld dat vervolgens over dat Indisch Nederland bestond,’ aldus Steijlen in zijn boek.

OPROEP TENTOONSTELLING | Verzet

OPROEP TENTOONSTELLING | Verzet

25 februari 2018 — 
Tijdens WOII werd in Nederlands-Indië én in Nederland verzet gepleegd door mensen die hun achtergrond in Indië/Indonesië hadden. In deze tentoonstelling vertellen we verhalen van deze verzetsstrijders èn van de gewone man of vrouw die grote of kleine daden van verzet pleegde. Ook staan verhalen van nazaten centraal: wat betekenen de verhalen voor hen?

PROGRAMMERING I Gepeperd Verleden

PROGRAMMERING I Gepeperd Verleden

22 december 2017 — 
Ons gedeelde koloniale verleden is de afgelopen jaren op allerlei manieren actueel in de samenleving. Meerstemmige perspectieven vormen wezenlijk onderdeel bij duiding van dit verleden en de betekenis daarvan nu. In 2018 start het Indisch Herinneringscentrum met Gepeperd Verleden: een nieuwe programmareeks rondom vijf thema’s dekolonisatie, verzet, migratie, racisme en slavernij. Actuele thema’s die soms verhitte discussies opleveren, maar van belang zijn om samen met elkaar te voeren.

PROJECT I Kenniscentrum Repatriëring wordt '30 dagen op zee'

PROJECT I Kenniscentrum Repatriëring wordt '30 dagen op zee'

15 december 2017 — 
Kenniscentrum Repatriëring omgedoopt tot ’30 dagen op zee’, een interactieve website waarop de bezoeker kennis rond en over de naoorlogse repatriëring (1945-1967) van Indië/Indonesië naar Nederland visueel gaat ‘beleven’ en waar voor het eerst de repatriëringslijsten op één centrale plaats kunnen worden geraadpleegd.

PROGRAMMERING | Dag van de Indische Herinnering

PROGRAMMERING | Dag van de Indische Herinnering

9 november 2017 — 
“De Indische herinnering is een kluwen. Zij is soms weemoedig, vaak militant, en altijd tegenstrijdig.” – Bijzonder Hoogleraar IHC, Remco Raben tijdens De Herinnering Spreekt!Pamela Pattynama

EDUCATIE | Nascholingsdag docenten Geschiedenis

EDUCATIE | Nascholingsdag docenten Geschiedenis

9 november 2017 — 
De nascholingsdag was voor docenten en docentenopleiders geschiedenis. Op deze dag werden zij bijgepraat over de actuele stand van onderzoek, brachten zij een bezoek aan Het verhaal van Indië en namen zij deel aan een middag met werksessies met internationale collega’s.De nascholingsdag werd georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei in nauwe samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum, Museum Bronbeek, VGN, SLO, en de hogescholen van Arnhem en Nijmegen en Amsterdam.

EDUCATIE | Uitreiking Erfgoeddragers

EDUCATIE | Uitreiking Erfgoeddragers

9 november 2017 — 
Onder hen waren leerlingen van het Montessori Lyceum Amsterdam die deelnamen aan het onderwijsontmoetingsprogramma Koloniale Sporen in mijn Buurt. Zo beloofde Lucien het verhaal van de heer Van der Putt door te vertellen. De heer van der Putt deelde eerder samen met acht andere oudere stadsbewoners hun verhaal over hoe zij opgroeiden in Nederlands-Indië. De inhuldiging vond plaats in het Amsterdam Museum en de leerlingen werden onder meer toegesproken door loco-burgermeester Simone Kukenheim, Raoul Heertje en Noraly Beyer.

TENTOONSTELLING | Kopi Susu

TENTOONSTELLING | Kopi Susu

8 november 2017 — 
Kopi SusuIn 1957 propten Rosa’s ouders Indië in een paar hutkoffers en maakten zij, als onderdeel van de laatste grote repatriëringsgolf, de gedwongen oversteek naar Nederland. Meer dan vijftig jaar later reisde Rosa in omgekeerde richting naar Indonesië, als start voor haar foto project Kopi Susu (koffie met melk in Bahasa Indonesia). In Kopi Susu zoekt ze de dynamiek op tussen Aziatisch en Europees, fictie en geschiedenis, overgeleverde familieverhalen en eigen ervaringen.

TIP | Steun de realisatie van het fotoboek Kopi Susu

TIP | Steun de realisatie van het fotoboek Kopi Susu

6 oktober 2017 — 
Het boek zal gepresenteerd worden tijdens de opening van de gelijknamige tentoonstelling. De tentoonstelling Kopi Susu, die tot stand komt i.s.m. het Indisch Herinneringscentrum, zal van 19 nov. 2017 t/m 11 feb. 2018 te zien zijn in Museum Bronbeek.

PERSBERICHT | Indisch Herinneringscentrum verhuist naar Den Haag

PERSBERICHT | Indisch Herinneringscentrum verhuist naar Den Haag

12 augustus 2017 — 
Op deze locatie kan het Indisch Herinneringscentrum invulling geven aan de gewenste groei en ontwikkeling tot een volwaardig herinneringscentrum. Een plek waar de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan (de Bersiap-periode, de dekolonisatieoorlog en de repatriëring) levend wordt gehouden voor nu én de toekomst.