Nieuws

Nieuwsbericht project 30 Dagen Op Zee

Nieuwsbericht project 30 Dagen Op Zee

10 oktober 2018 — 
"Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het project 30 dagen op zee. Het bedrijf Ilumy die voor ons de applicatie ontwikkelt, heeft de laatste maanden flinke voortgang geboekt. Het is natuurlijk nog niet af, maar het is prachtig om te zien hoe de applicatie werkt. Om een indruk te krijgen is hier een demo te zien.

TOESPRAAK I Directeur Yvonne van Genugten spreekt tijdens Herdenking

TOESPRAAK I Directeur Yvonne van Genugten spreekt tijdens Herdenking

31 augustus 2018 — 
Toespraak Yvonne van Genugten, directeur Indisch Herinneringscentrum Vandaag sta ik hier als dochter van een kampkind, maar ook als directeur van het Indisch Herinneringscentrum. We zijn hier vandaag bijeen om eer te bewijzen aan allen die geïnterneerd werden in Jongenskampen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.

NATIONALE INDIËHERDENKING 2018 I De Geest Overwint

NATIONALE INDIËHERDENKING 2018 I De Geest Overwint

10 augustus 2018 — 
De Geest Overwint Dit jaaris het thema van de Nationale Indiëherdenking ‘De Geest Overwint’. Het is een ode aan de veerkracht van een generatie die de mentale kracht had om op te staan tegen onvrijheid en geweld. Een ode aan dat wat ons tot de dag van vandaag verbindt – de overstijgende kracht van de menselijke geest.

EDUCATIE | Studiebijeenkomst Over de Grens

EDUCATIE | Studiebijeenkomst Over de Grens

9 juli 2018 — 
Op 27 juni jl. bogen educatoren van verschillende oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nationaal Comité 4/5 mei zich over o.a. deze vragen tijdens de studiedag Over de Grens die het Indisch Herinneringscentrum en Museon samen organiseerden. Een dag over het mondiale karakter van WOII, inclusiviteit, multiperspectiviteit en complexe begrippen in educatie, tentoonstellingen en teksten.

Word Vriend van het vfonds!

Word Vriend van het vfonds!

18 juni 2018 — 
Om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden, ondersteunt het vfonds oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra, waaronder het Indisch Herinneringscentrum. Zo draagt het vfonds bij aan de kennis over operaties en de gevolgen ervan voor burgers en de mensen in uniform die voor vrede en veiligheid zorgen. Naast herdenken moet de bevrijding, vrijheid en vrede vooral ook gevierd én gewaarborgd worden. Wat o.a. zichtbaar is door de steun aan een aantal herdenkingsprojecten op 4 mei, en de bevrijdingsfestivals door het hele land op 5 mei.

AVG privacyverklaring

AVG privacyverklaring

16 juni 2018 — 
Privacy Verklaring Persoonsgegevens Wij leggen de volgende gegevens van personen vast die noodzakelijk zijn: – Voor de toezending van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen: naam, emailadres en postadres. – Voor administratie van Vrienden: naam, adres, emailadres, IBAN-nummer, toegezegde bedragen. – Voor bestuursleden, adviseurs en teamleden: naam, adres, emailadres, telefoonnummer(s), het IBAN-nummer,

SUBSIDIEREGELING VWS

SUBSIDIEREGELING VWS

4 juni 2018 — 
Deze collectieve erkenning is bedoeld voor investeren in cultuurhistorisch erfgoed en het welzijn van genoemde gemeenschap in Nederland. De collectieve erkenning krijgt vorm in een zogenoemd structureel en een flexibel deel. De subsidieregeling van het flexibele deel richt zich op de onderdelen: scholing en educatie, culturele activiteiten en museale- en kennisfunctie. Meer informatie!

PROJECT I Ambassadeurs van de Vrijheid i.s.m. Nationaal Comité 4 en 5 mei

PROJECT I Ambassadeurs van de Vrijheid i.s.m. Nationaal Comité 4 en 5 mei

13 maart 2018 — 
We begonnen met een historische inleiding door Wim Manuhutu in het Verzetsmuseum Amsterdam . Samen met Fedde sprak Wim over de impact die de Japanse bezetting, bersiap -periode en de dekolonisatieoorlog hebben gehad op de vele mensenlevens.

ARTIKEL I Een Indische Skyline

ARTIKEL I Een Indische Skyline

5 maart 2018 — 
‘Zoals de contouren van een skyline door gebouwen bepaald worden, zo bepaalden de Indische organisaties de contouren van Indisch Nederland. Door hun activiteiten, de discussies die werden gevoerd en de manier waarop ze naar buiten traden, bepaalden die Indische organisaties het beeld dat vervolgens over dat Indisch Nederland bestond,’ aldus Steijlen in zijn boek.

OPROEP TENTOONSTELLING | Verzet

OPROEP TENTOONSTELLING | Verzet

25 februari 2018 — 
Tijdens WOII werd in Nederlands-Indië én in Nederland verzet gepleegd door mensen die hun achtergrond in Indië/Indonesië hadden. In deze tentoonstelling vertellen we verhalen van deze verzetsstrijders èn van de gewone man of vrouw die grote of kleine daden van verzet pleegde. Ook staan verhalen van nazaten centraal: wat betekenen de verhalen voor hen?

PROGRAMMERING I Gepeperd Verleden

PROGRAMMERING I Gepeperd Verleden

22 december 2017 — 
Ons gedeelde koloniale verleden is de afgelopen jaren op allerlei manieren actueel in de samenleving. Meerstemmige perspectieven vormen wezenlijk onderdeel bij duiding van dit verleden en de betekenis daarvan nu. In 2018 start het Indisch Herinneringscentrum met Gepeperd Verleden: een nieuwe programmareeks rondom vijf thema’s dekolonisatie, verzet, migratie, racisme en slavernij. Actuele thema’s die soms verhitte discussies opleveren, maar van belang zijn om samen met elkaar te voeren.

PROJECT I Kenniscentrum Repatriëring wordt '30 dagen op zee'

PROJECT I Kenniscentrum Repatriëring wordt '30 dagen op zee'

15 december 2017 — 
Kenniscentrum Repatriëring omgedoopt tot ’30 dagen op zee’, een interactieve website waarop de bezoeker kennis rond en over de naoorlogse repatriëring (1945-1967) van Indië/Indonesië naar Nederland visueel gaat ‘beleven’ en waar voor het eerst de repatriëringslijsten op één centrale plaats kunnen worden geraadpleegd.