Wijzigingen in het aanvragen van subsidie | CEWIN-regeling

Jaarlijks kunnen organisaties subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen aan de collectieve erkenning voor Indisch en Moluks Nederland. Dat kunnen projecten zijn op gebied van educatie, kennis-museaal en cultuur. Op 15 januari 2020 start de nieuwe aanvraagronde.  

Met ingang van 2020 zijn er drie belangrijke wijzigingen in de regeling aangebracht.

3 belangrijke wijzigingen

1. Aanvraagperiode van 15 januari tot 15 februari.
De periode voor het indienen van aanvragen is aangepast. U kunt vanaf 15 januari 2020 tot 15 februari 2020 een aanvraag indienen.

2. Loting
De manier om de subsidies te verdelen is veranderd. De regel ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ is afgeschaft. Door loting wordt bepaald welke aanvragen voor subsidie in aanmerking komen. Pas nadat de aanvraagperiode is gesloten, wordt geloot onder alle ingediende aanvragen. Een notaris doet deze loting.

3. Maximum subsidiebedragen verlaagd
De maximaal aan te vragen bedragen zijn verlaagd. Per jaar geldt nu een maximum van € 20.000 per project per organisatie. Een project mag maximaal drie jaren lopen. Per project is dus maximaal  € 60.000 beschikbaar. Het minimaal aan te vragen bedrag is ongewijzigd gebleven, namelijk € 5.000.

De loting zal plaatsvinden onder twee categorieën. Namelijk onder aanvragen van (totaal) € 5.000 tot € 30.000 en onder aanvragen van (totaal) € 30.000 tot en met € 60.000

Bijdrage aan collectieve erkenning
In de projectaanvragen moet goed beschreven zijn op wat voor manier het project bijdraagt aan de collectieve erkenning van Indisch Moluks Nederland. Deze bijdrage was eerder al een voorwaarde voor subsidietoekenning. Daarnaast wordt u gevraagd om aan te geven hoe uw project duurzaam geborgd kan worden.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Dit kunt u doen door het aanvraagformulier met alle verplichte bijlagen per email te sturen naar cewin@minvws.nl. U vindt het aanvraagformulier en de bijlagen op  www.dus-i.nl.

Vragen
Voor de achtergrond van deze wijzigingen, de precieze regels voor het aanvragen van subsidie en veel gestelde vragen en antwoorden kunt u de website DUS-I raadplegen: www.dus-i.nl. Als u dan nog  vragen heeft, kunt u die per email stellen aan cewin@minvws.nl.

VWS