Vriendenstichting

Stichting Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum is de vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum en heeft tot doel het Indisch Herinneringscentrum te steunen. Bijdragen van donateurs, subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten ten behoeve van het Indisch Herinneringscentrum worden ondergebracht in Stichting Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum.

De doelen van Stichting Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum zijn:

  • het verlenen van financiële steun aan Stichting Indisch Herinneringscentrum
  • het organiseren van (neven-) activiteiten en bijeenkomsten t.b.v. Indisch Herinneringscentrum
  • het verrichten van verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

ANBI-status Stichting Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum

Stichting Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Deze ANBI-status biedt fiscale voordelen voor de betreffende instelling én voor degenen die een schenking aan een ANBI doen.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst

Stichting Indisch Herinneringscentrum is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

ANBI logo

Bij deze ANBI-status hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

Bestuur en medewerkers:

In het bestuur van Stichting Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum nemen de volgende personen zitting. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

  • Jim van der Meer Mohr (voorzitter)
  • René Laurens (secretaris/penningmeester)
  • Alexander Scholtes
  • Roel Dagevos
  • Henk Itzig Heine
  • Magda Wallenburg

Binnen Stichting Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum zijn vrijwillige medewerkers werkzaam. Zij genieten géén beloning.