Over ons

Het Indisch Herinneringscentrum houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de daaropvolgende dekolonisatie.

Persbeeld IHC

Indisch Herinneringscentrum, Indisch geheugen voor de toekomst

Het Indisch Herinneringscentrum is één van de vier nationale herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog. Het Indisch Herinneringscentrum is dé plek waar je terecht kunt voor de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië vanaf ca. 1900 met nadruk op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie. Meer bekendheid over de Indische geschiedenis leidt tot een beter begrip van actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen die verwant zijn aan deze historie. En door te herinneren, gedenken en herdenken blijft het Indische verhaal ook in de toekomst geborgd. Zo vormen wij het Indisch geheugen voor de toekomst. 

Met onder meer met landelijke programmering, online campagnes, educatieve projecten en tentoonstellingen brengt het Indisch Herinneringscentrum deze geschiedenis onder de aandacht. Mede dankzij steun van het vfonds kunnen we onze  projecten vormgeven.

Onze ambitie

Het IHC heeft de ambitie:

 • de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indonesië vanaf begin 1900 levend te houden voor een breed publiek;
 • de kennis over dit hoofdstuk van de Nederlandse geschiedenis te vergroten;
 • vanuit een onafhankelijke positie samen te werken en samenwerking te bevorderen.

Het vfonds is een belangrijke partner van het Indisch Herinneringscentrum.
Mede dankzij hun steun kunnen we mooie grote projecten realiseren.

ANBI-status Het Indisch Herinneringscentrum 

Stichting Indisch Herinneringscentrum is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Deze ANBI-status biedt fiscale voordelen voor de betreffende instelling én voor degenen die een schenking aan een ANBI doen.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst

​​​​​​ANBI belastingvoordeel

Bij deze ANBI-status hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

 • De naam
 • Het RSIN of het fiscaal nummer
 • De contactgegevens
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
 • Het beleidsplan
 • Het beloningsbeleid
 • De doelstelling
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording


Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens.

Naam: Stichting Indisch Herinneringscentrum

RSIN / fiscaal nummer: 808653899

Contactgegevens
Indisch Herinneringscentrum
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag
T +31 (0)70 200 25 00
info@indischherinneringscentrum.nl