Organisatie

Organisatie

Het Indisch Herinneringscentrum heeft de ambitie:

  • de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indonesië vanaf begin 1900 levend te houden voor een breed publiek;
  • de kennis over dit hoofdstuk van de Nederlandse geschiedenis te vergroten;
  • vanuit een onafhankelijke positie samen te werken en samenwerking te bevorderen.


Het vfonds is een belangrijke partner van het Indisch Herinneringscentrum. Mede dankzij hun steun kunnen we mooie grote projecten realiseren.

ANBI-status Het Indisch Herinneringscentrum 

Het Indisch Herinneringscentrum is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Deze ANBI-status biedt fiscale voordelen voor de betreffende instelling én voor degenen die een schenking aan een ANBI doen.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst

Stichting Indisch Herinneringscentrum is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bij deze ANBI-status hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

De naam
Het RSIN of het fiscaal nummer
De contactgegevens
De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
Het beleidsplan
Het beloningsbeleid
De doelstelling
Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een financiële verantwoording
Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens.

Naam: Stichting Indisch Herinneringscentrum

RSIN / fiscaal nummer: 808653899

Contactgegevens:

Indisch Herinneringscentrum
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag
T +31 (0)70 200 25 00
info@indischherinneringscentrum.nl

Bestuur

Jan Willem Kelder, voorzitter
(voormalig voorzitter Raad van Bestuur TNO a.i. en Vice-admiraal b.d.)

René Laurens, penningmeester
(marineofficier b.d)

Alexander Scholtes, bestuurslid
(Public Affairs adviseur Royal Schiphol Group)

Roel Dagevos, bestuurslid
(Commissaris bij Bartosz ICT)

Jim van der Meer Mohr, bestuurslid
(Fine Art Consultant)

Henk Itzig Heine, bestuurslid
(Schout-bij-nacht b.d.)

Magda Wallenburg, bestuurslid
(cultuurbewaker en geestelijk/spiritueel begeleider Stichting Woonzorgcentrum Raffy)
 

RSIN/fiscaal nummer:
8186.53.899

Jaarplannen:

De beschrijving van onze doelstellingen en missie vindt u in ons jaarplan.
Jaarplan 2015
Jaarplan 2016

Jaarplan 2017
Jaarplan 2018

Jaarverslagen:

Publieksverslag 2013
Publieksverslag 2014
Publieksverslag 2015
Publieksverslag 2016
Publieksverslag 2017

Financiële verantwoording:

Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2015
Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2017
 

Beloningsbeleid:

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Stichting Indisch Herinneringscentrum volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Comité van aanbeveling:

Dick Berlijn
Generaal (bd), oud-Commandant der Strijdkrachten, Senior Board Advisor Deloitte, voorzitter van "de Maatschappij"

Bernard Bot
Partner van Meines & Partners, oud-minister van Buitenlandse Zaken

Adriaan van Dis
Schrijver

Andrée van Es
Voorzitter Nationale Unesco Commissie

Carl Everaert
Adviseur vreemdelingenzaken, oprichter en inspirator van Everaert Advocaten

Kete Kervezee
Oud-voorzitter PO-raad (werkgeversvereniging voor het primair onderwijs)

Hans Wijers
Oud-voorzitter Raad van Bestuur Akzo & Nobel en oud-minister van Economische Zaken

 

Kijk hier hoe het Indisch Herinneringscentrum tot stand kwam.