GEZOCHT | Interviewbegeleiders Educatief programma 'Koloniale Sporen in mijn Buurt'

Voor het ontmoetings-onderwijsprogramma 'Koloniale Sporen in mijn Buurt' zoeken wij interviewbegeleiders. Het programma is vorig jaar gestart door het Indisch Herinneringscentrum i.s.m. Stichting In mijn Buurt en EducatieStudio op het Edith Stein College in Den Haag met als doel ouderen en jongeren en de buurt dichter bij elkaar te brengen rondom het (door)vertellen van persoonlijke verhalen. 

{"preview_thumbnail":"/sites/www.indischherinneringscentrum.nl/files/styles/video_embed_wysiwyg_prev…","video_url":"https://youtu.be/x6Jf8zPkUdY","settings":{"responsive":0,"width":"854","height":"480","autoplay":0},"settings_summary":["Embedded Video (854x480)."]}

Oproep interviewbegeleiders

U kunt onderdeel uitmaken van deze bijzondere ontmoetingen door journalist-begeleider te worden. Samen met de leerlingen bereidt u het interview voor. U begeleidt ze naar het interview en notuleert het gesprek om dat na afloop uit te werken tot een verhaal. Alle verhalen worden gepubliceerd op www.inmijnbuurt.org
De interviews duren één tot anderhalf uur. Het uitwerken kost gemiddeld 2 uur tijd.

Lijkt het u leuk en leerzaam om hieraan mee te werken laat het ons weten en neem contact op met: 

Verdiepend en interactief onderwijsprogramma: Nederlandse geschiedenis van álle kanten
Tijdens het programma verdiepen de leerlingen zich in koloniale (oorlogs)geschiedenis en erfgoed van Nederland. Nederlands-Indië (nu Indonesië), Suriname en de Antillen staan hierbij centraal. Leerlingen trainen onderzoeks-, interview- en presentatievaardigheden en de geschiedenis vanuit verschillende kanten te bekijken. Ze krijgen daarbij les van een (stads)historicus, journalist en speech-coach. Ze gaan op zoek naar koloniale sporen in hun eigen buurt en interviewen oudere buurtgenoten uit de voormalige koloniën. Tijdens de eindpresentatie vertellen de leerlingen het gehoorde verhaal terug aan de ouderen. De interviews worden vastgelegd in tekst, beeld en audio en zijn achteraf terug te vinden op de websites van de samenwerkingspartners. Ze worden hergebruikt voor onderwijsdoeleinden en in pop-up tentoonstellingen in de buurt of tijdens herdenkingen.

De nieuwe Erfgoeddragers
Gedreven, enthousiaste leerlingen melden zich aan als officiële ‘Erfgoeddrager’ van hun stad: zij ontvangen een onderscheiding en geven daarmee officieel aan dat zij het gehoorde verhaal van de oudere blijven doorvertellen in hun leven, in de buurt, maar ook daarbuiten: bij herdenkingen zoals op 4/5 mei (Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag), 1 juli (Slavernijherdenking) en 15 augustus (Indiëherdenking) en in de media. De oudere die zij interviewen nadert misschien het einde van haar of zijn leven, maar de officiële Erfgoeddrager zal het verhaal blijven doorvertellen. Het Erfgoeddragerschap geeft de leerling een belangrijke en bijzondere rol in zijn of haar stad. Deze jongeren, van alle achtergronden, brengen tijdens de herdenkingsdagen de door hen gehoorde verhalen ten gehore vanaf zeepkisten door de hele stad. Zo laten zij zelf aan de wereld zien dat zij zich verbonden voelen (met hun stad) en haar geschiedenis. 

Samenwerkingspartners
Koloniale sporen in mijn buurt is een samenwerking tussen Stichting In mijn buurt, EducatieStudio en het Indisch Herinneringscentrum. Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met docenten. Eerder vond Koloniale Sporen In Mijn Buurt al plaats in Amsterdam en breidt nu uit naar Den Haag.