Het is bijna zover: op 28 juni a.s. opent Nationaal Museum Sophiahof Van Indië tot nu zijn deuren. Door het inzetten van vrijwilligers willen we het mogelijk maken dat Museum Sophiahof dan 6 dagen per week (di t/m zo) open is voor publiek.
We bieden vrijwilligersfuncties voor een vaste dag (of dagen) bij de receptie, het museumcafé en de bibliotheek. En we zoeken ook vrijwilligers die op oproepbasis beschikbaar zijn om te helpen bij evenementen en groepsbezoeken. 

Ben je op zoek naar een gezellige werkomgeving waar je als vrijwilliger helemaal tot je recht komt, lees dan de profielen en functieomschrijvingen.

Museum Sophiahof

Belang van vrijwilligers

Voor Museum Sophiahof is het werken met vrijwilligers een bewuste keuze. Als samenwerkingsverband van vijf organisaties (Indisch Herinneringscentrum, Moluks Historisch Museum, Stichting Pelita, Indisch Platform, Stichting Herdenking 15 Augustus 1945) zijn er verschillende doelgroepen bij Museum Sophiahof betrokken. De opdracht vanuit het Ministerie van VWS, de zogenaamde Collectieve Erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland, luidt dat Museum Sophiahof dient te “voorzien in een ontmoetingsfunctie, scholing en educatie en een museale en kennisfunctie. Bovendien kan deze mogelijkheden bieden voor culturele activiteiten.” (Kamerbrief 20454, nr. 134, 1 nov. 2018). Door vrijwilligers in te zetten op belangrijke publieksfuncties zoals receptie, museumcafé, bibliotheek, evenementen en publieksbegeleiding wil Museum Sophiahof recht doen aan zijn ontstaan vanuit een veelkleurige achterban en zorgen voor een sfeer van herkenning waar iedereen zich thuis voelt. 

Meer informatie en aanmelding: Nanneke Wigard e-mail: nwigard@museum-maluku.nl

Museum Sophiahof