Op volle kracht vooruit: ‘30 dagen op zee’
In 2016 is het Indisch Herinneringscentrum gestart met de uitvoering van dit project: een interactieve website waarop de bezoeker kennis rond en over de naoorlogse repatriëring (1945-1967) van Indië/Indonesië naar Nederland visueel gaat ‘beleven’ en waar voor het eerst de repatriëringslijsten op één centrale plaats kunnen worden geraadpleegd. Projectleider Margaret Leidelmeijer:

"Achter de schermen wordt hard gewerkt aan het project 30 dagen op zee. Het bedrijf Ilumy die voor ons de applicatie ontwikkelt, heeft de laatste maanden flinke voortgang geboekt. Het is natuurlijk nog niet af, maar het is prachtig om te zien hoe de applicatie werkt. Om een indruk te krijgen is hier een demo te zien.
 
Zoals hierop te zien is, moet er aan de inhoud nog flink gewerkt worden. Om dit te realiseren heeft een aantal enthousiaste vrijwilligers zich aangemeld. Na een introductie over het project, hebben zij op 27 augustus j.l. deelgenomen aan een training over de werking van Memorix Maior van Picturae, het bedrijf waar onze Collectie Repatriëringslijsten is ondergebracht.


Vrijwilligers al hard aan de slag

De vrijwilligers gaan meehelpen bij het beheer van deze collectie. Daarnaast zullen hun taken naar gelang hun interesses bestaan aan het verwerken van de verhalen, het beeldmateriaal en alle andere werkzaamheden die nodig zijn voor de realisatie van dit project. We zijn heel erg blij met hun hulp!
 

‘30 dagen op zee’ is goed op stoom en gaat in volle vaart richting oplevering, dat gepland staat op het eind van dit jaar." - Margaret Leidelmeijer (projectleider)