EDUCATIE | Studiebijeenkomst Over de Grens

Een studiedag over het mondiale karakter van WOII, inclusiviteit, multiperspectiviteit en complexe begrippen in educatie.

De Tweede Wereldoorlog heeft bijna alle samenlevingen geraakt, maar de herinnering aan WOII verschilt per land. Elke samenleving kijkt op eigen wijze terug op de oorlog. Globalisering en migratie confronteren die zienswijzen met elkaar. Hoe ga je hier mee om in de lokale oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra in Nederland? Hoe verruim je ‘lokaal’ de blik naar wat er elders in de wereld gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog? En, hoe krijg je oog voor de lokale onderbelichte verhalen.

Op 27 juni jl. bogen educatoren van verschillende oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nationaal Comité 4/5 mei zich over o.a. deze vragen tijdens de studiedag Over de Grens die het Indisch Herinneringscentrum en Museon samen organiseerden. Een dag over het mondiale karakter van WOII, inclusiviteit, multiperspectiviteit en complexe begrippen in educatie, tentoonstellingen en teksten.

 

Kennis, ervaringen en handvatten werden gedeeld met elkaar en experts uit het erfgoed- en onderwijsveld en de theaterwereld. Zo gaf erfgoedprofessional en historicus Wim Manuhutu de keynote-lezing over de representatie van het mondiale karakter van WOII en de inmiddels 'superdiverse' samenleving. Zangeres/actrice Francesca Pichel - collectief Sir Duke/Orkater - nam de deelnemers mee in het belang van inclusiviteit in herdenken. Zij deelde haar ervaringen over het maakproces, en de daarbij behorende dilemma’s en keuzes, van de theaterdocumentaire Hatta & De Kom. Een voorstelling over herdenken van WOII op mondiaal niveau. Deze productie is laaiend ontvangen door pers en publiek, wordt geprezen om haar onderwijzende en confronterende karakter en is genomineerd voor de BNG Bank Theater Prijs, die tijdens het Nederlands Theaterfestival 2018 zal worden uitgereikt. Minka Bos - directeur en oprichter Stichting In Mijn Buurt - ging in haar workshop in op de methodiek van de onderwijsprogramma’s van In Mijn Buurt, waarin de ontmoeting tussen generaties en de buurt centraal staat. Hoe wordt lokaal aandacht besteed aan het mondiale karakter van WOII? Tekstschrijver en docent aan de Reinwardt Academie Marie Baarspul besprak tekstvoorbeelden uit de praktijk met focus op mondiaal besef, inclusiviteit, en complexe begrippen. Met welk doel en voor wie maken tekstschrijvers aanpassingen in teksten? Mag de aanpak per instelling verschillen? En wat vinden de tekstgebruikers er zelf van?

 

Deze studiedag was er één uit de reeks expertmeetings die door en voor educatoren van de St. Musea & Herinneringscentra ’40-’45 (SMH) worden georganiseerd.