PROGRAMMERING | Dag van de Indische Herinnering

Op vrijdag 29 september 2017 organiseerde het Indisch Herinneringscentrum in het kader van de Dag van de Indische Herinnering het inhoudelijke programma: De Herinnering Spreekt! Tijdens dit programma belichtten we vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven herinneringen met betrekking tot Nederlands-Indië van toen naar de betekenis ervan nu.
 

De Indische herinnering is een kluwen. Zij is soms weemoedig, vaak militant, en altijd tegenstrijdig.” – Bijzonder Hoogleraar IHC, Remco Raben tijdens De Herinnering Spreekt!


Pamela Pattynama

Tijdens deze middag richtten wij ons op ons gedeelde verleden in woord en beeld. Ook gingen we dieper in op het fenomeen 'herinneren' als dynamisch fenomeen. Bijzondere gast Leila S. Chudori (foto), de bekende Indonesische schrijfster van Pulang, sprak over herinneringen vanuit een Indonesisch perspectief. Bijzonder Hoogleraar Remco Raben schetste in zijn inleiding een historische context en belichtte de dynamiek van de herinnering. Cultuuronderzoekster Pamela Pattynama gaf een persoonlijke lezing over herinneringen van haar jeugd in Nieuw Guinea en interviewde filmregisseur en scenarioschrijfster Sandra Beerends over haar film in wording over baboes. Moderator Wim Manuhutu praatte met de jonge kunstenaars Hadassah Emmerich, Eliza Bordeaux en Yopi Abraham over hoe zij zich in hun werk verhouden tot het concept herinneringen. Astrid Seriese en Erwin van Ligten verwerkten het thema in hun muzikale optreden.


Kunstenaars Eliza Bordeaux, Yopi Abraham en Hadassah Emmerich

 


Special guest, schrijfster Leila S. Chudori

Een prachtig programma waarin we terug- én vooruit blikten op ons gedeelde, koloniale verleden. Voor foto's, klik op de link naar onzeFacebookpagina!

 

Dag van de Indische Herinnering  

Op de laatste vrijdag van september organiseert het Indisch Herinneringscentrum elk jaar De Dag van de Indische Herinnering. Dit jaar organiseren wij in dit kader voor het eerst een programma op 29 september met als thema: De herinnering spreekt!  Een dag waarop herinneringen aan Indië en ons gedeeld verleden vanuit diverse perspectieven centraal staan. Door elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan, ontstaan er ook nieuwe verhalen en vormen we samen het Indisch geheugen voor de toekomst.

Het inhoudelijke programma is de opvolger van de voormalige Gebaarlezing.
De Herinnering Spreekt! is georganiseerd door het comité bestaande uit: Yvonne van Genugten, Suzanne Rastovac, Remco Raben, Pamela Pattynama, Alexander Scholtes en Max Meijer.