Subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland

Op dit moment is bij het Ministerie van VWS een subsidieregeling in voorbereiding op basis waarvan verenigingen en stichtingen tussen 2 juli 2018 en 31 augustus 2018 projectaanvragen kunnen indienen voor activiteiten die bijdragen aan de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland.

Deze collectieve erkenning is bedoeld voor investeren in cultuurhistorisch erfgoed en het welzijn van genoemde gemeenschap in Nederland. De collectieve erkenning krijgt vorm in een zogenoemd structureel en een flexibel deel. De subsidieregeling van het flexibele deel richt zich op de onderdelen: scholing en educatie, culturele activiteiten en museale- en kennisfunctie.
Meer informatie!

Voorlichtingsbijeenkomst
Heeft u vragen? Op donderdag 14 juni van 14.00-16.00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst in de Sophiahof (Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag). Medewerkers van het Ministerie van VWS zullen de regeling toelichten en er is ook gelegenheid om uw vragen aan hen voor te leggen.