Vooroorlogse periode: Loyaliteiten

Loyaliteiten

Meer zelfstandigheid

Nederland komt deels tegemoet aan het Indonesische verlangen naar grotere zelfstandigheid. In 1918 wordt daarvoor de Volksraad opgericht, die echter alleen een adviserende functie heeft. Op provinciaal en gemeentelijk niveau ontstaan soortgelijke raden.

Geen zelfbestuur

In 1936 dient Volksraadslid Soetardjo de petitie Soetardjo in. Hij vraagt hierin om zelfbestuur van de kolonie binnen tien jaar, als deel van het Koninkrijk der Nederlanden. De regering in Den Haag vindt de Indonesiërs echter nog niet rijp voor autonomie. Dit zet de verhoudingen tussen Europeanen, Indo-Europeanen en Indonesiërs verder onder druk.