Vanaf 1950: Sociaal-economische veranderingen

Sociaal-economische ontwikkelingen

Onvrede

De Indonesische autoriteiten zijn ontevreden over de dominante economische positie die Nederlandse bedrijven nog altijd hebben in hun land. De roep om hier iets aan te doen klinkt steeds luider. De uitsluiting van Nederlandse werknemers door Indonesische vakbonden maakt hun positie in het bedrijfsleven steeds moeilijker. Ook (Indo-)Europeanen die de Indonesische nationaliteit hebben aangenomen (warga negara’s) krijgen te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt en in het onderwijs.

Overname

Op 4 december 1957 maakt de Indonesische regering bekend dat alle Nederlandse bedrijven door Indonesië worden overgenomen. Deze nationalisatie is voor de overgebleven groep Nederlanders de definitieve aanleiding om Indonesië te verlaten.