Het Indisch Herinneringscentrum benoemt dhr. dr. Remco Raben tot bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. 

Leerstoel Indisch Herinneringscentrum

Per 1 mei 2015 geeft Remco Raben als bijzonder hoogleraar voor een periode van vijf jaar invulling aan de leerstoel Indisch Herinneringscentrum.

Raben doet onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië/Indonesië in een langeretermijnperspectief. In zijn werk legt hij verbanden tussen de koloniale en postkoloniale ontwikkeling van Indië/Indonesië en probeert hij een brug te slaan tussen de vaak gescheiden geschiedperspectieven van de verschillende bevolkingsgroepen.
Raben richt zich daarbij op uiteenlopende onderwerpen als gevangenissen, mobiliteit, stedelijke ordening, recht en geweld, arbeidersorganisaties, ondernemerscultuur, democratie, onderwijs en kunst.

Daarnaast houdt hij zich bezig met de politieke en culturele geschiedenis van postkoloniaal Europa, koloniaal en revolutionair geweld in Indonesië, herinneringsculturen, en nietwesterse en koloniale kunstgeschiedenis.
In Amsterdam zal Raben zich concentreren op aspecten van cultuur en herinnering in de (post)koloniale verhoudingen.

De leerstoel werd tot april 2013 met succes en onder veel waardering bekleed door mw. prof. dr. P. (Pamela) Pattynama. Raben volgt Pattynama op en draagt door onderwijs en onderzoek bij aan beter begrip van de betekenis van het koloniale verleden, de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de nasleep hiervan.

Op deze manier wordt invulling gegeven aan het motto van het Indisch Herinneringscentrum: ‘Geheugen voor de Toekomst’.

Bijzonder hoogleraar Remco Raben

Raben is sinds 2007 als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht.
Voor die tijd was hij onder meer docent aan de UvA en senior-onderzoeker aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam.
Raben was als coördinator betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten rond Indonesië, zoals ‘Van Indië tot Indonesië: De herschikking van de Indonesische samenleving 1930-60’ en ‘Rethinking Regionalism. Changing horizons in Indonesia, 1950s-2000s.’ 


Foto: Dirk Gillissen