Op woensdag 28 september sprak dhr. prof. dr. R. Raben zijn oratie uit getiteld: "Wie spreekt voor het koloniale verleden? Een pleidooi voor transkolonialisme." Raben is benoemd tot bijzonder hoogleraar Koloniale en postkoloniale literatuur- en cultuurgeschiedenis, vanwege de Stichting Indisch Herinneringscentrum. U kunt een gedrukt exemplaar van zijn oratie in onze webshop (gratis) bestellen. Alvast lezen? Klik dan hier!

In zijn oratie roept Remco Raben de vraag op welke verhalen de koloniale en postkoloniale geschiedenis over ‘Indië’ zijn gaan beheersen. In de geschiedschrijving van Indonesië en Nederland is Indië de twistappel van de koloniserende Nederlander en de nationalistische Indonesiër geworden.

Ook de hernieuwde aandacht voor de koloniale geschiedenis van de laatste jaren lijkt het zwart-witte beeld van de koloniale geschiedenis te hebben versterkt, betoogt Raben. Uiteraard werd de koloniale samenleving gekenmerkt door diepe en soms onoverbrugbare scheidslijnen, die hun sporen hebben nagelaten in de literatuur, de herinnering en de geschiedenis. Maar is het koloniale verleden geheel te reduceren tot een geschiedenis van fragmentatie? Wat was ‘Indië’ eigenlijk? En van wie? Deze vragen maken het volgens Raben noodzakelijk om te onderzoeken welke ervaringen de inwoners van Indië/Indonesië deelden en waar zij elkaar kruisten en raakten: koloniale geschiedenis als grensoverschrijding.

De publicatie van zijn oratie is gratis. De verzend- en administratiekosten bedragen €2,50 (per boekje) en zijn voor uw rekening. U kunt de publicatie hier bestellen in onze webshop.