Oproep INOG. reünie op 26 september 2009

Oproep om terug te blikken en mee te denken over de toekomst.

De werkgroep Indische Na-Oorlogse Generatie organiseert op 26 september een reünie ter viering van het twintigjarig bestaan op het Landgoed Bronbeek in Arnhem. De reünie is bedoeld voor iedereen die geboren is na 15 augustus 1945 en van wie één of beide ouders de Japanse bezetting en/of Bersiap in Nederlands-Indië heeft meegemaakt. Samen met alle INOG-ers vanuit de verschillende INOG-organisaties die elkaar reeds hebben ontmoeten, wordt gevierd, teruggeblikt en nagedacht over de toekomst.

De lustrumviering wordt gehouden in het congres- en reüniecentrum Kumpulan op Bronbeek, het landgoed met een Indisch karakter en duurt van 11.00 tot 18.00 uur.

De INOG roept belangstellenden op zich aan te melden voor een uitnodiging met het programma via inog20jaar@live.nl of telefonisch via 040-2422031 of 0341-418727.

In 1989 ontstond de eerste ontmoetingsplek voor de tweede generatie oorlogsgetroffenen uit het voormalig Nederlands Indië van waaruit het initiatief ontstond activiteiten te organiseren. In twintig jaar hebben het lotgenotencontact en het gevoel van verbondenheid door herkenning en de daardoor ontstane erkenning een belangrijke plaats ingenomen in vele persoonlijke levens.

De organisatie biedt de mogelijkheid om mee te doen aan een enquête over het toekomstperspectief van de INOG via vragenlijstinog.emailenquete.nl. De uitkomsten zullen tijdens de dag worden gepresenteerd.

Tijdens het plenaire gedeelte van de dag spreekt onder andere Erry Stoové, voorzitter van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek over zijn persoonlijke ervaringen als lid van de Indische na-oorlogse generatie.

Klik hier voor de uitnodiging en het programma.