Nieuwe tentoonstelling 'Ons land' vanaf 8 februari in Museum Sophiahof

Onder de titel Ons Land - Dekolonisatie, generaties, verhalen opent Museum Sophiahof in Den Haag op 8 februari februari 2022 een semipermanente tentoonstelling over de dekolonisatie van Indonesië. Aan de hand van acht familieverhalen schetst deze tentoonstelling de complexe en vaak pijnlijke koloniale geschiedenis en de effecten van het nog steeds doorgaande proces van dekolonisatie op onze samenleving. De tentoonstelling is het tweede gezamenlijke project van het Indisch Herinneringscentrum en het Moluks Historisch Museum die beide in Museum Sophiahof gevestigd zijn.

Op dit moment wonen in Nederland circa twee miljoen mensen met een bijzondere band met het voormalige Nederlands-Indië. Het gaat inmiddels om vier generaties met een heel diverse achtergrond, afkomstig uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië en die nu in Nederland wonen. Gemeenschappelijk kenmerk is dat zij of hun voorouders na het uitroepen van de Republik Indonesia - al dan niet gedwongen - permanent of tijdelijk naar Nederland kwamen.

De tentoonstelling begint in het heden. Bij de - vaak confronterende - sporen van het koloniale verleden en de manier waarop die in de Nederlandse samenleving tot op de dag van vandaag resoneren. De bezoeker reist in Ons Land terug in de tijd en wordt geconfronteerd met aspecten van dekolonisatie van Indonesië aan de hand van acht familieverhalen.

Om deze familieverhalen te kunnen begrijpen neemt Ons Land de bezoeker mee naar de koloniale samenleving met haar kenmerkende raciale, culturele en sociale geleding, de Tweede Wereldoorlog, de Bersiapperiode en koloniale oorlog, het gedwongen vertrek uit Indonesië tussen 1945 en 1964, de reis naar Europa en de aankomst en ontvangst alhier. Aan het einde van de tentoonstelling richt de focus zich op de jongste generaties: op hun leven tussen daar en hier en toen en nu.

De titel Ons Land

De titel Ons Land verwijst zowel naar het huidige Nederland als naar het land van herkomst dat op tal van manieren een belangrijke rol zou blijven spelen: in de cultuur, de herinnering, identiteiten en gemeenschappen.  

Ons Land is niet neutraal. Het verhaal is niet compleet en is niet af. De tentoonstelling claimt niet hét verhaal over dekolonisatie te presenteren, maar die te belichten vanuit verschillende perspectieven en door de bril van de vertellers. Als momentopname in het doorgaande verwerkingsproces waarin ook nieuwe elementen om aandacht vragen. Voor alles wil Ons Land aanzetten tot gesprek en reflectie op ons koloniale verleden en de wijze waarop dat doorwerkt en hoe mensen daarmee omgaan.

Organisatie Ons Land

Ons Land wordt gemaakt in opdracht van de Stichting Tentoonstellingen Sophiahof door het Moluks Historisch Museum en het Indisch Herinneringscentrum i.s.m. Kossmanndejong en TiMe Amsterdam. Museum Sophiahof en de tentoonstelling Ons Land worden mede gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor meer informatie neemt u contact op met Merel Leidelmeijer, info@indischherinneringscentrum.nl, 070-2002500.