Jan Willem

Op 7 maart 2021 is na een kort ziekbed onverwacht ons oud bestuurslid Jan Willem Kelder overleden. Vanwege de coronamaatregelen heeft het afscheid in besloten kring plaatsgevonden.

Jan Willem Kelder maakte deel uit van het bij de oprichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC) gevormde bestuur en heeft van 2007 tot 2019 het IHC gediend. De laatste vier jaar als voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap heeft het IHC een verdere groei doorgemaakt als professionele organisatie.

Jan Willem was vanaf 2015 nauw betrokken bij de gesprekken en plannen om het kantoor in Arnhem op Landgoed Bronbeek te verlaten. Diverse gegadigden dienden zich aan om het IHC te huisvesten; Arnhem zag ons niet graag gaan en ook Nijmegen toonde belangstelling. Op basis van de uitkomsten van de door het IHC gehouden enquête was Den Haag een logische stad, iets wat de oud-marineman natuurlijk aansprak, immers dicht aan zee. Met de collectieve erkenning en de daarmee gepaarde gaande middelen, zou het IHC deel gaan uitmaken van de Pleisterplaats voor de Indische en Molukse gemeenschappen.

Het IHC werd door het ministerie van VWS gevraagd als kwartiermaker op te treden. Het werd uiteindelijk het fraaie pand aan de Sophialaan 10, waarin destijds The Hague Institute for Global Justice was gevestigd. Onder de bezielende leiding van Jan Willem Kelder en uiteraard in nauwe samenwerking met onze directeur, werd Museum Sophiahof gereed gemaakt voor bewoning door niet alleen het IHC, maar ook de andere partners van de collectieve erkenning. Tal van gesprekken werden gevoerd met het ministerie van VWS en de andere leden van de zogenaamde Ronde Tafel (Indisch Plaform, Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945, Stichting Pelita en het Moluks Historisch Museum). De diplomatieke gaven van Jan Willem kwamen zeer van pas.

Jan Willem was een krachtig bestuurder, die immer probleemoplossend te werk ging. Daarbij kon hij ook met een gezonde dosis humor en relativeringsvermogen tegen de materie aankijken. Hij stond voor het IHC en behartigde met veel enthousiasme de belangen van het IHC, maar hij wist ook water bij de wijn te doen als dat voor de samenwerking nodig was. Hij was een aimabele man, waardoor hij tal van deuren wist te openen. Toen zijn tweede bestuurstermijn er eigenlijk al opzat, heeft hij die iets opgerekt om zijn werk voor Museum Sophiahof te kunnen afmaken. Op 27 juni 2019, nog geen twee jaar geleden, mocht hij samen met de directies van het IHC en het Moluks Historisch Museum Koning Willem-Alexander ontvangen bij de opening van Museum Sophiahof. In december van dat jaar heeft het bestuur samen met de directie, de medewerkers en zijn vrouw Renske, tijdens een gezellig diner in Museum Sophiahof, afscheid genomen van Jan Willem als voorzitter en als bestuurslid van het eerste uur. Zijn plotselinge overlijden is onwerkelijk en wat blijft is dankbaarheid voor al hetgeen hij voor het IHC en zijn mensen heeft gedaan.

Ter nagedachtenis aan Jan Willem hebben oud bestuursleden een herinnering aan Jan Willem Kelder opgeschreven:

Jan Willem koester ik als stijlvolle bestuurder, met Renske naast zich verbindend in de omgang
- Erry Stoové

Jan Willem: jaren mijn defensie collega en in het bestuur van het Indisch Herinneringscentrum mijn militaire buddy
- Kees Neisingh

Een man een man, een woord een woord, warm en toegewijd, zo koester ik Jan Willem, ik zal hem missen
- Vaya Nijhof

Jan Willem Kelder; een bescheiden persoonlijkheid, met een goed situationeel inzicht en een slagvaardig onderhandelaar. Ik had een prettige klik met Jan Willem en Renske
- Bing Go

Jan Willem, een fijn medebestuurslid. Altijd constructief, nooit te beroerd om iets te doen en gewoon een erg aardige man
- Winnie Sorgdrager

“Kennis is macht, karakter is meer”, Jan Willem had beide.
- Peter Steenmeijer

Jan Willem was deskundig, volhardend en voorkomend, maar vooral heel erg aardig
- Jet Bussemaker

Een kundige leider en bovenal een aimabel mens
- Paul Jansen

Mede namens de oud bestuursleden, wensen het bestuur, de directie en de medewerkers zijn vrouw Renske, zijn kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.

Jan Willem, selamat jalan!