Eerste nationale overzichtstentoonstelling over Nederlands-Indië op 16 augustus van start

Eerste nationale overzichtstentoonstelling over Nederlands-Indië op 16 augustus van start

‘Het Verhaal van Indië’ legt de nadruk op de Tweede Wereldoorlog en dekolonisatie

Eerste nationale overzichtstentoonstelling over Nederlands-Indië op 16 augustus van start

Minister Ab Klink en Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Lex Oostendorp zullen op 16 augustus aanstaande vanaf 12.00 uur de feestelijke openingshandeling verrichten van ‘Het Verhaal van Indië’. Deze eerste nationale overzichtstentoonstelling over de geschiedenis van Nederlands-Indië zal tien jaar de basisexpositie zijn van Museum Bronbeek en het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek te Arnhem. De opening is een dag na de jaarlijkse herdenking in Den Haag van de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945, dit jaar 65 jaar geleden. Voor bezoekers is de tentoonstelling vanaf 17 augustus toegankelijk.

De tentoonstelling geeft de bezoeker een indruk van 350 jaar Nederlandse aanwezigheid in Indië, van de VOC tijd tot de 20e eeuw. De militaire rol die Nederland speelde, alsook het maatschappelijk leven in Indië zijn nauw verweven met elkaar en worden daarom in samenhang belicht. Speciale aandacht is er voor de Tweede Wereldoorlog. Bronbeek is ook de locatie voor het officiële vierde herinneringscentrum voor de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Op deze plek wordt specifiek stilgestaan bij de gebeurtenissen in Nederlands-Indië en de gevolgen voor de Indische gemeenschap. 

De periode na de Japanse capitulatie in 1945 speelt eveneens een belangrijke rol in de tentoonstelling. De dekolonisatieoorlog, de migratie naar Nederland en het leven van de Indische gemeenschap in Nederland komen aan de orde.

Het Verhaal van Indië is een co-productie van het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (IHCB) en het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek (KTOMMB), onderdeel van het Ministerie van Defensie met Landgoed Bronbeek als locatie. De tentoonstelling is tot stand gekomen dankzij bijdragen van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Defensie en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

Stichting IHCB is in 2007 opgericht door het Ministerie van VWS om de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië levend te houden en is gevestigd op het terrein van het KTOMMB. Museum Bronbeek, als onderdeel van KTOMMB, onderzoekt en presenteert sinds 1863 het erfgoed van Nederlands-Indië.