Online objecten, video's, historische tijdschriften, kranten en boeken, documenten en foto's bekijken en meer te weten komen over het Nederlands-Indische verleden? Hoe waren die jaren voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de dekolonisatieoorlog? Hoe was de overtocht en het leven in Nederland? Binnenkort is het mogelijk om hier digitaal naar te zoeken via de webportal Het Indisch Geheugen voor de Toekomst.

De KB stelt samen met het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) en het Indisch Herinneringscentrum (IHC) het programma Indisch Erfgoed Digitaal op. Het ministerie van VWS stelt hiervoor geld ter beschikking in het kader van de extra middelen die ter beschikking zijn gekomen voor de collectieve erkenning van de Indische gemeenschap in Nederland. Daarmee kunnen we het Indisch erfgoed digitaliseren, nader toegankelijk maken en beschikbaar stellen. Op 25 oktober 2021 gaf staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het startschot voor de uitvoering van deze extra impuls.

Indisch Erfgoed Digitaal

Het programma Indisch Erfgoed Digitaal richt zich op het erfgoed van de brede Indische gemeenschap* in Nederland. Het gaat om iedereen met wortels in voormalig Nederlands-Indië, die zelf of van wie de voorouder(s) door oorlogsgeweld en naoorlogse ontwikkelingen tot 1968 naar Nederland zijn gekomen. De focus ligt daarom op erfgoed uit, of in relatie tot, de periode 1930-1968. Dat erfgoed wordt bewaard door grote en kleine partijen in binnen- en buitenland.

Collectieve erkenning

Voor veel mensen in voormalig Nederlands-Indië was het einde van het Japanse oorlogsgeweld geen bevrijding. Er volgde een periode van ander geweld, chaos en onzekerheid. Deze geschiedenis werkt tot op de dag van vandaag door bij zo’n 2 miljoen Nederlanders. Straks is het mogelijk om via de webportal meer te weten komen over deze geschiedenis. De ambitie om het Indisch erfgoed te digitaliseren en zichtbaar te maken, en zo te verankeren in de Nederlandse samenleving, draagt bij aan de collectieve erkenning van Indisch Nederland.

Reconstructie en educatie

Naast digitalisering wordt in het programma een digitale infrastructuur gebouwd die het mogelijk maakt plaatsen, personen, gebeurtenissen en thema's aan elkaar te koppelen. Zo kunnen gebruikers straks op verschillende manieren door alle collecties heen zoeken. Dezelfde infrastructuur wordt ook gebruikt voor de ontwikkeling van een Educatief Platform.

Scheepsjournalen Rotterdamsche Lloyd

Om familiegeschiedenissen te kunnen onderzoeken is er in het bijzonder aandacht voor het digitaliseren van persoonsdata en persoonlijke verhalen. Daarom starten we het project met het digitaliseren van de scheepsjournalen van de N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (1880-1969). De komende periode inventariseren we wat er verder gedigitaliseerd wordt. De selectie hiervan zal plaatsvinden in de eerste helft van 2022, in samenwerking met een adviescommissie. De Rotterdamse Lloyd speelde een belangrijke rol bij de terugkeer van mensen uit Nederlands-Indië naar Nederland. Het is een waardevolle bron voor het uitzoeken van familiegeschiedenissen. De scheepsjournalen, en gedigitaliseerd materiaal uit andere projecten, komen vanaf 2024-2025 online beschikbaar via verschillende platforms waaronder de webportal Het Indisch Geheugen voor de Toekomst, beheerd door het IHC.

 

 

*Daarbij moet worden aangetekend dat ‘de’ Indische gemeenschap niet bestaat. Wat de mensen binnen deze gemeenschap bindt, is de gedeelde geschiedenis met voormalig Nederlands-Indië. Maar duidelijk is dat de Indische gemeenschap veelkleurig en meerstemmig is. Er is niet een term die dit goed kan omvatten. Soms wordt gesproken over de Indisch-Molukse gemeenschap, of over groepen met wortels in voormalig Nederlands-Indië. We gebruiken de term Indische gemeenschap, waarmee gedoeld wordt op de gemeenschap in brede zin.