De jaarlijkse Indiëlezing is een initiatief van Stichting 4/5 mei Comité Amsterdam Zuidoost en wordt georganiseerd in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum. De lezing wordt gefaciliteerd door de Openbare Bibliotheek Amsterdam.

In 2019 was het thema van de Indiëlezing migratie en aanpassen. Met drie sprekers Leo Lucassen (1959), directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in Amsterdam en hoogleraar Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Leiden, Siem Boon (1964): directeur van de Tong Tong Fair in Den Haag en Lara Nuberg (1990) historica en blogger van https://www.gewooneenindischmeisje.nl/ Allen gaven zij vanuit eigen perspectief een verdiepende reflectie op de thema’s migratie, integratie en aanpassen.

lara

leo

leo