Aanmeldformulier vriend van het Indisch Herinneringscentrum

Ja, ik draag het Indisch Herinneringscentrum een warm hart toe en word Vriend.
Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum zijn ondergebracht in de stichting Pajong te Arnhem (KvK 54153980)

Wij verzoeken u vriendelijk:

  • eerst uw bijdrage (minimaal € 25,- per jaar) over te maken op IBAN-nummer NL22 INGB 0681 553 731 t.n.v. Stichting Pajong te Arnhem.
  • en dan uw gegevens hieronder in te vullen en te verzenden.

 
Bij aanmelding in de loop van het jaar geldt uw verbintenis als Vriend van het Indisch Herinneringscentrum tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar.

Als u geen Vriend meer wilt zijn, kunt u schriftelijk opzeggen per 1 januari van het volgende kalenderjaar.

man/vrouw