Kenniscentrum IHC

Bent u op zoek naar informatie over de Nederlands-Indische geschiedenis van ongeveer 1930 tot heden met een focus op de Japanse bezetting, de bersiap, de dekolonisatie en de betekenis van deze periode voor de huidige generaties? Dan kunt u ook naar het Kenniscentrum Indisch Herinneringscentrum. 

Bezoek het Kenniscentrum Indisch Herinneringscentrum

Het centrum is elke dinsdag t/m vrijdag geopend van 11:00 uur tot 16:00 uur. En is gevestigd op de eerste etage van Museum Sophiahof

Kenniscentrum IHC

De collectie Bussemaker in het Kenniscentrum

De collectie Bussemaker

Dr. ir. Herman Bussemaker (1935-2015) heeft tijdens zijn leven een leidende rol gespeeld binnen de Indische gemeenschap. Hij was o.a. oud-voorzitter van de Vereniging Kinderen uit de Japanse bezetting en Bersiap 1941-1949 (KJBB) en van het Indisch Platform. Tevens is hij auteur van de boeken Bersiap! Opstand in het paradijs (2005) en Indisch Verdriet (2014), en medesamensteller van de Geïllustreerde atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indië, 1945-1947 (2009). Tijdens zijn leven heeft hij een grote collectie boeken verzameld over de periode die zo’n belangrijk impact heeft gehad op zijn leven. Een selectie van deze met zorg verzamelde collectie heeft hij nagelaten aan het Indisch Herinneringscentrum met de bedoeling dat iedereen deze collectie kan raadplegen. 

'30 dagen op zee'

Informatie over de Nederlands-Indische repatriëring is te vinden in de webapplicatie die is verwerkt in de museumtafel ’30 dagen op zee’. Op deze museumtafel kunt u achtergrondinformatie vinden over de Nederlands-Indische Repatriëring, de reis en verhalen en beeldmateriaal hierover bekijken én de beschikbare collectie repatriëringslijsten raadplegen.

Kenniscentrum IHC

De webapplicatie '30 dagen op zee' is verwerkt in de museumtafel en kunt u raadplegen in het Kenniscentrum. 

Indië in Oorlog en collectie oral history

Indië in Oorlog is samenwerkingsverband tussen het Indisch Herinneringscentrum en Netwerk Oorlogsbronnen. Op het webportaal kunt u bronnen (beeldmateriaal, archieven, boeken) vinden over de periode 1930 tot 1950 die beschikbaar zijn bij verschillende organisaties, musea, archieven, universiteiten en instituten. De bronnen zijn ontsloten via de ‘zoek box’, de tijdlijn, en de kaart van Nederlands-Indië.

Het Indisch Herinneringscentrum beschikt over een groot aantal interviews met eerste generatie Indische Nederlanders. Deze interviews zijn af te luisteren op het Kenniscentrum en zijn getranscribeerde versies aanwezig.