De organisatie

lo

Het Indisch Herinneringscentrum houdt de herinnering levend aan de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de daaropvolgende dekolonisatie en migratie.

Indisch Herinneringscentrum, Indisch geheugen voor de toekomst

Het Indisch Herinneringscentrum is één van de vier nationale herinneringscentra van de Tweede Wereldoorlog. Het Indisch Herinneringscentrum is dé plek waar je terecht kunt voor de gedeelde geschiedenis van Nederland en Indonesië vanaf ca. 1900 met nadruk op de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatie. Meer bekendheid over de Indische geschiedenis leidt tot een beter begrip van actuele gebeurtenissen, ontwikkelingen en personen die verwant zijn aan deze historie. En door te herinneren, gedenken en herdenken blijft het Indische verhaal ook in de toekomst geborgd. Zo vormen wij voor een breed publiek het Indisch geheugen voor de toekomst. 

In de vorm van landelijke programmering, online campagnes, (educatieve) projecten en tentoonstellingen houdt het Indisch Herinneringscentrum deze geschiedenis levend en actueel.

Het Indisch Herinneringscentrum heeft de ambitie:

 • de geschiedenis van Nederlands-Indië en Indonesië vanaf begin 1900 levend te houden voor een breed publiek;
 • de kennis over dit hoofdstuk van de Nederlandse geschiedenis te vergroten;
 • vanuit een onafhankelijke positie samen te werken en samenwerking te bevorderen.

Het vfonds is een belangrijke partner van het Indisch Herinneringscentrum.
Mede dankzij hun steun kunnen we mooie grote projecten realiseren.

ANBI-status Het Indisch Herinneringscentrum 

Stichting Indisch Herinneringscentrum is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Deze ANBI-status biedt fiscale voordelen voor de betreffende instelling én voor degenen die een schenking aan een ANBI doen.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst

​​​​​​ANBI belastingvoordeel

Bij deze ANBI-status hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

 • De naam
 • Het RSIN of het fiscaal nummer
 • De contactgegevens
 • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
 • Het beleidsplan
 • Het beloningsbeleid
 • De doelstelling
 • Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Een financiële verantwoording


Hieronder volgt een overzicht van deze gegevens.

Naam: Stichting Indisch Herinneringscentrum

RSIN / fiscaal nummer: 808653899

Contactgegevens
Indisch Herinneringscentrum
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag
T +31 (0)70 200 25 00
info@indischherinneringscentrum.nl

Bestuur

Jim van der Meer Mohr, voorzitter
(Fine Art Consultant)

René Laurens, secretaris/penningmeester
(Marineofficier b.d.)

Alexander Scholtes, bestuurslid
(Public Affairs adviseur Royal Schiphol Group)

Roel Dagevos, bestuurslid
(Commissaris bij Bartosz ICT)

Henk Itzig Heine, bestuurslid
(Schout-bij-nacht b.d.)

Magda Wallenburg, bestuurslid
(Cultuurbewaker en geestelijk/spiritueel begeleider Stichting Woonzorgcentrum Raffy)

Beloningsbeleid

De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.
Stichting Indisch Herinneringscentrum volgt de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Comité van aanbeveling

Dick Berlijn
Generaal b.d., oud-Commandant der Strijdkrachten, Senior Board Advisor Deloitte, voorzitter van "de Maatschappij"

Bernard Bot
Partner van Meines & Partners, oud-minister van Buitenlandse Zaken

Adriaan van Dis
Schrijver

Andrée van Es
Voorzitter Nationale Unesco Commissie

Winnie Sorgdrager
Minister van Staat

Carl Everaert
Adviseur vreemdelingenzaken, oprichter en inspirator van Everaert Advocaten

Kete Kervezee
Oud-voorzitter PO-raad (werkgeversvereniging voor het primair onderwijs)

Hans Wijers
Oud-voorzitter Raad van Bestuur Akzo & Nobel en oud-minister van Economische Zaken

Jaarverslagen, jaarplannen en financiële verantwoording vindt u via de rechterkolom van deze pagina