ONDERZOEK | Weinig aandacht voor de oorlogen in Nederlands-Indië en Indonesië in het geschiedenisonderwijs

Welk verhaal telt?

Het beeld over de dekolonisatieoorlog in Indonesië staat in Nederland al lange tijd ter discussie. Hoe wordt dit pijnlijke verleden in de Nederlandse schoolboeken verteld? Wat leren de scholieren erover? Onderzoeker en docent-opleider Marc van Berkel deed onderzoek naar hoe de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (1942-1945) en de dekolonisatie van Indonesië (1945-1949) in het Nederlandse geschiedenisonderwijs anno 2016 worden behandeld. Hij komt tot de conclusie dat er weinig aandacht is voor deze oorlogen en dat ze erg eenzijdig worden behandeld. Van Berkel doet aanbevelingen hoe het anders kan. De publicatie is online te lezen op de website van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook verscheen hierover, in samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum, een artikel in de KLEIO (het blad voor docenten Geschiedenis en Staatsinrichting). 

 

Studieprogramma

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei, de Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Arnhem Nijmegen, het Indisch Herinneringscentrum en Museum Bronbeek werken momenteel samen aan een internationaal studieprogramma voor docenten (in opleiding) over multiperspectiviteit en WOII in Nederlands-Indië en de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. Het studieprogramma zal in het najaar plaatsvinden. Houd de website in de gaten voor meer informatie. 

Afbeelding: Nationaal 4 en 5 mei Comité