Hoe verder met gastsprekers Tweede Wereldoorlog?

De vraag Hoe verder? stond centraal op de bijeenkomst van het 10-jarig jubileum van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden op maandag 11 januari in Madurodam.

Het werd georganiseerd ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van dit Steunpunt. Jet Bussemaker, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, alsook een aantal oorlogsgetroffenen en vertegenwoordigers van organisaties, leverden een bijdrage aan het bijzondere programma.

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden stimuleert het bezoek van ooggetuigen van de oorlog aan scholen. Bij het Steunpunt, ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, zijn gastsprekers aangesloten die uit eigen ervaring vertellen over de Tweede Wereldoorlog of over recente conflicten en vredesmissies. Voor het Steunpunt zijn ruim 200 gastsprekers actief. Onder hen bevinden zich ooggetuigen die de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Nederlands-Indië hebben meegemaakt. Onder de paraplu van het Steunpunt, dat gecertificeerd is door het ministerie van VWS, is ook een groep gastsprekers met een Indische achtergrond ondergebracht. Zij vertellen hun persoonlijke verhaal op scholen en bij herdenkingsbijeenkomsten. Hiertoe is een speciale handout ontwikkeld over 'Zuidoost-Azië tijdens de Tweede Wereldoorlog', die gratis beschikbaar wordt gesteld. 

Meer informatie: www.steunpuntgastsprekers.nl