24
augustus
2019

ARTIST TALK: Storytelling, Photography and Peranakan

Artist Talk: Storytelling, Photography & Peranakan
 

Kevin Kwee 2Adrian Mulya 2

Met fotografen Kevin Kwee en Adrian Mulya besteden we tijdens deze artist talk aandacht aan het verhaal van Peranakan-chinezen, een term die doorgaans verwijst naar de Chinezen die naar de voormalige kolonie Nederlands-Indië kwamen. Hoe zorgen we ervoor dat deze verhalen uit de geschiedenis niet verloren gaan? En, hoe speelt fotografie daar een rol in? De biografie of familiegeschiedenis van een fotograaf vormt soms het startpunt voor zijn/haar werk. In beeldtaal schijnen zij licht op verhalen of bieden tegenwicht op ontwikkelingen in de huidige samenleving. Tegelijkertijd weerspiegelt hun werk hun eigen positie als fotograaf ten opzichte van de geschiedenis en samenleving.

Kwee woont in Nederland, Mulya in Indonesië. Beiden hebben een Peranakan (Chinees-Indonesische) familieachtergrond. Hoe verhouden zij zich tot die geschiedenis? En, hoe komt dit terug in hun werk?

Een talk over fotografie, identiteit en passie.

(Let op! Taal: Engels)

Artist Talk: storytelling, photography and Peranakan

How do we ensure that stories from history will be saved for the future? And, how can photography play a role in this? The biography or family history of a photographer is sometimes the starting point for his / her work. In language and image they shine light on stories or offer a counterweight to developments in today's society. At the same time, their work reflects their own position as a photographer in relation to history and society.

Together with photographers Kevin Kwee and Adrian Mulya, we pay attention to the story of Peranakan Chinese, a term that usually refers to the Chinese who went to the former colony of the Dutch East Indies.
Kwee lives in the Netherlands, Mulya in Indonesia. Both have a Peranakan (Chinese-Indonesian) family background. How do they relate to that history? And how does this reflect in their work?

A talk about photography, identity and passion.

Program
15.00 – 15.30             Registration
15.30 – 17.00             Artist Talk, hosted by Maria Lamslag (language: English)
17.00 – 17.30             Drinks

Datum/date: zaterdag 24 augustus 2019
Locatie/location: Museum Sophiahof, Sophialaan 10, Den Haag
Aanmelden/registration: info@indischherinneringscentrum.nl  (subject Artist Talk Peranakan)
Fee: € 5,- at the door (pay with pin). There is an additional reduction fee (€ 5,-) for visiting the exhibition Fighting for Freedom - The many faces of resistance. (Vechten voor Vrijheid. De verschillende gezichten van verzet)