home

Expositie Over Zee. Met de boot naar een nieuw thuis.

Verlengd t/m 31 maart! Het Indisch Herinneringscentrum presenteert de portrettenserie Over Zee van Molukse en Indische mannen en vrouwen die als kind of adolescent tussen 1946 en 1967 Indonesië, de voormalige kolonie Nederlands-Indië, verlieten om over zee naar Nederland te vertrekken.