home

Expositie Over Zee. Met de boot naar een nieuw thuis.

Vanaf 10 juni presenteert het Indisch Herinneringscentrum de portrettenserie Over Zee van Molukse en Indische mannen en vrouwen die als kind of adolescent tussen 1946 en 1967 Indonesië, de voormalige kolonie Nederlands-Indië, verlieten om over zee naar Nederland te vertrekken.  

Agenda