Informatie & lesmateriaal voor scholen

Informatie & lesmateriaal voor scholen

De Wereld Express rijdt nog tot 1 februari 2018

Groep 7 & 8, Brugklas (10-14 jaar)

In de Wereld Express gaan leerlingen aan de slag met thema's zoals herdenken, anders-zijn, vooroordelen en wonen in een ander land tegen de achtergrond van de Indische geschiedenis. Gaandeweg ontdekken de jongeren dat de tentoonstelling vooral over henzélf gaat! 

De Wereld Express is leuk en leerzaam voor jongeren van 10 tot 14 jaar. In de tentoonstelling krijgen de leerlingen een routeboekje met opdrachten. Ze werken in tweetallen. De opzet van de tentoonstelling daagt de leerlingen uit om op een actieve manier bovenstaande thema's te onderzoeken. Het is niet zomaar een tentoonstelling: ze bekijken voorwerpen, luisteren naar verhalen én mogen van alles omdraaien, ophangen, verschuiven om met de thema's aan de slag te gaan.  

Huren

Bent u verbonden aan een school of een andere organisatie? En wilt u de Wereld Express huren? Natuurlijk kan dat! Kijk hier voor meer informatie over het huren van de Wereld Express.

Lesmateriaal

  • Docentenhandleiding 
    Download hier de docentenhandleiding met achtergrondinformatie, voorbereidingstips en verwerkingslessen. Gebruik de handleiding om met de klas of groep aan de slag te gaan met vooroordelen, discriminatie, geschiedenis en anders-zijn.
     
  • Introductiefilm
    Bekijk de introductiefilm van de Wereld Express

Wereld Express Certificaat

Praktische informatie
 

Voor wie: groep 7 & 8, brugklas (10-14 jaar)
Duur: ca. 50 minuten
Huren: Wilt u de Wereld Express als school huren? Natuurlijk kan dat! Kijk hier voor meer informatie over het huren van de Wereld Express.
Reserveren & vragen:
Bel 070 200 25 00 of mail 
wereldexpress@indischherinneringscentrum.nl  


Docentenhandleiding