Postkoloniale monumenten in Nederland

Postkoloniale Monumenten in Nederland geeft een beeld van gedenktekens die in het naoorlogse Nederland zijn opgericht en die op een of andere manier betrekking hebben op de koloniale periode.

De gemaakte selectie van foto’s alsmede de teksten in dit boek zijn informatief en interpreterend, en kunnen dus weerwoord oproepen. Om dat laatste aan te moedigen zijn de foto’s, gelijktijdig met deze publicatie, met bijschriften op Flickr gepubliceerd met de mogelijkheid commentaren en nieuwe foto’s toe te voegen. Zo hopen de auteurs een podium te bieden voor een bredere en actieve reflectie over het koloniale verleden en de wijze waarop dit postkoloniaal wordt herdacht.’

Gert Oostindie / Henk Schulte Nordholt / Fridus Steijlen, 2011