Ooggetuigen - Gastles in de klas

Een gezicht bij de geschiedenis

“Was u bang tijdens de oorlog?” “Wat herinnert u hier in Nederland het meest aan thuis?” “Hebt u uw droom vervult?”

Alle vragen mogen gesteld worden. Ooggetuigen delen hun persoonlijk verhaal van WO2 in Nederlands-Indië en hun reis naar Nederland. Dit programma maakt actuele thema's als oorlog en migratie voor leerlingen begrijpelijk en invoelbaar: de ooggetuigen nemen de leerlingen mee naar het verleden en terug naar het heden om deze verhalen een plek te geven. Hun verhalen laten vaak een enorme indruk achter bij de leerlingen. 

Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden

Wil je een gastspreker met een Indische achtergrond in de klas ontvangen? 

Neem dan contact op met het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII – Heden. Het steunpunt brengt je graag met hen in contact. Op de site www.steunpuntgastsprekers.nl vindt je hierover alle informatie. 

Werkgroep Zuidoost-Azië van Stichting Gastdocenten WOII

De Werkgroep Zuidoost-Azië van Stichting Gastdocenten WOII biedt gastlessen aan, waarin ervaringsdeskundigen in de klas hun verhaal over de Tweede Wereldoorlog in Indië en de nasleep daarvan vertellen. Voor meer informatie en het aanvragen van een gastles kun je terecht op www.gastdocenten.com.