Wereldburgerschap - Plekken met een verhaal

Plekken met een verhaal: WO2, migratie & wereldburgerschap

IHC is een plek die vertelt over oorlog en migratie en de invloed hiervan op een persoon, familie en samenleving. Tijdens  dit programma staan de thema's identiteit en (on)vrijheid centraal en wordt ingespeeld op de beroeps- en stagepraktijk van de student. Wat heeft deze plek met deze thema's en de student anno nu te maken? Geen klassieke rondleiding, maar een programma met actieve werkvormen, waarbij de student centraal staat. 

Multiperspectiviteit en identiteit

Zo maken de studenten kennis met persoonlijke verhalen; krijgen inzicht in meerdere perspectieven en dilemma's tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië; discussiëren over de rol van media en beeldvorming over de ruim 350.000 mensen die na de oorlog uit de voormalige kolonie naar Nederland kwamen. Wat zijn de verhalen en gezichten achter deze cijfers? Voor welke dilemma's stonden zij? Waarom maakten zij deze keuzes? Identiteit is de rode draad van het programma, want: Hoe verhoud je je als student anno nu tot die verhalen? Wat heeft dat zo'n 75 jaar na dato met jou en je beroep te maken? Hierbij nemen studenten de polaroid-camera in de hand. Wie ben jij? Wat vind jij belangrijk? 

Samen met fotograaf Armando Ello, bekend van o.a. Hoezo Indo en het fotografieproject Twijfelindo's, stelden we voor het programma de fotografie-lab en fotografie-opdracht samen, waarin het gaat om identiteit en beeldvorming. Ello nam hiervoor speciaal vlogs op en stelden zijn levensgrote Twijfelindo-portretten beschikbaar. 
 

twijfelindo

WO2

Samenwerkingspartners

Plekken met een verhaal is ontwikkeld door de herinneringscentra Indisch Herinneringscentrum, NM Kamp Vught, NM Kamp Amersfoort, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en het Joods Cultureel Kwartier in samenwerking met lokale Mbo-instellingen, Nationaal Comité 4 & 5 mei, Anne Frank Stichting en Landelijk Steunpunt Gastsprekers. Op iedere plek volgen studenten een programma op maat met de verhalen van de plek en de ervaringen van de studenten anno nu.

Het project werd financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van VWS en ontwikkeld binnen de Kwaliteitsimpuls Educatie van de Stichting Musea en Herinneringscentra '40-'45 (SMH).


Fotografie: Maartje Strijbis
Vormgeving: A van Anna