Word Vriend

Word Vriend

Met een donatie van minimaal € 25,- per jaar ondersteunt u ons werk en bent u als Vriend op een speciale manier verbonden aan het Indisch Herinneringscentrum.

Als Vriend van het Indisch Herinneringscentrum:

  • Ontvangt u als welkomstcadeau het fotoboek 'Het Verhaal van Indië' óf 'Nooit meer thuis'.
  • Heeft u gratis toegang tot de tentoonstelling ‘Het Verhaal van Indië’.
  • Wordt u op de hoogte gehouden van activiteiten van het Indisch Herinneringscentrum via de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen.
  • Ontvangt u eenmaal per jaar een uitnodiging voor een speciale bijeenkomst voor Vrienden van het Indisch Herinneringscentrum.

Uw steun aan het Indisch Herinneringscentrum helpt ons:

  • Ontmoetingen te organiseren binnen de Indische gemeenschap en met alle geïnteresseerden
  • Publieksactiviteiten aan te bieden voor een breed publiek
  • Voorlichting en educatie te geven over de Indische geschiedenis
  • Als kenniscentrum meer informatie te leveren aan geïnteresseerden en betrokkenen

 

Wilt u Vriend worden? Dan verzoeken wij u vriendelijk:

  • eerst uw donatie (minimaal € 25,- per jaar) over te maken op IBAN-nummer NL22 INGB 0681 553 731 op naam van Stichting Pajong te Arnhem. Stichting Pajong is de vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum
  • en dan uw gegevens in te vullen in het online aanmeldformulier.

 

Zodra uw donatie is ontvangen, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht. Bij aanmelding in de loop van het jaar geldt uw verbintenis als Vriend van het Indisch Herinneringscentrum tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar. Als u geen Vriend meer wilt zijn, kunt u schriftelijk opzeggen per 1 januari van het volgende kalenderjaar.