Indië in multiperspectief

Indië in multiperspectief

Wie zich verdiept in de oorlogen in Nederlands-Indië en Indonesië (1942-1949) komt er al snel achter dat ze doorvlochten zijn met verschillende perspectieven en ervaringen: van daders tot slachtoffers, van koloniale bestuurders tot Indonesische nationalisten, van geïnterneerden tot de groepen buiten de kampen, van verzetsstrijders tot collaborateurs. Het is déze diversiteit aan verhalen die de Japanse bezetting, de onafhankelijkheidsoorlog én de daaropvolgende migratie interessant maakt voor het onderwijs. Om tot aanvullende inzichten te komen op de nationale geschiedenis, het koloniale verleden én op de diversiteit van onze huidige samenleving. 

Nieuw educatief programma

Momenteel werkt het Indisch Herinneringscentrum onder de noemer ‘Indië in multiperspectief’ aan nieuwe educatieve programma's, trainingen en producten. Eén onderdeel daarvan is het voor het onderwijs online toegankelijk maken van diverse bronnen (o.a. foto’s, interviews, brieffragmenten, spotprenten), die verschillende thema´s, kanten en standpunten belichten over deze geschiedenis, zoals de periode van de Japanse bezetting en dekolonisatieoorlog. 

 

Praktische informatie
 

Bent u docent (in opleiding), wilt u meedenken, heeft u vragen of wilt u op de hoogte worden gehouden?
 
Het Indisch Herinneringscentrum zoekt voortdurend de aansluiting bij het onderwijs in Nederland. We wisselen geregeld met docenten van gedachten over het onderwijzen van de geschiedenis van Nederlands-Indië en de ontwikkeling van lesmateriaal. Ook lopen er geregeld leraren-in-opleiding en aankomende erfgoedprofessionals bij ons een praktijk-en onderzoeksstage. Wil je als (aankomende) docent ook betrokken zijn bij dit thema, de activiteiten of de totstandkoming van het lesmateriaal, neem dan contact met ons op via e-mail of bel 070 200 25 00.