Vooroorlogse periode: Sociaal-economische veranderingen

Sociaal-economische veranderingen

Investeringen

In de negentiende en begin twintigste eeuw veranderen technologische en economische ontwikkelingen het leven in Nederlands-Indië. Belangrijk zijn de opening van het Suezkanaal in 1869 en de toenemende vraag naar rubber, koffie, suiker en thee. Nederlands-Indië ontwikkelt zich in rap tempo tot een moderne economie, gebaseerd op export van mineralen en tropische landbouwproducten als rubber, koffie, suiker, thee, kina, tabak en palmolie. Nederland investeert in de aanleg van plantages, havens, kanalen, spoorwegen en wegen. De Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) verbindt de eilanden.

Cultuur

Ook op cultureel gebied ontwikkelt de kolonie zich sterk. De Nederlands Indische Radio Omroep Maatschappij (NIROM) start radio-uitzendingen. Bioscopen, grammofoonplaten, muziekverenigingen, kranten, tijdschriften en luxeartikelen illustreren de opkomst van de moderne consumptiemaatschappij.

Crisis

Nederlands-Indië blijft echter niet vrij van de wereldwijde crisis in de jaren dertig. De export neemt af en de bezuinigingen van de overheid leiden tot sociale onrust.