Vooroorlogse periode: Politiek-militaire ontwikkelingen