Impressie Opening Expositie Over Zee 9 juni 2016 te Arnhem

Impressie Opening Expositie Over Zee 9 juni 2016 te Arnhem

Op 9 juni 2016 vond de opening plaats van de tentoonstelling Over Zee. Met de boot naar een nieuw thuis.

De tentoonstelling toont portretten van Molukse en Indische mannen en vrouwen die als kind of adolescent tussen 1946 en 1967 Indonesië, de voormalige kolonie Nederlands-Indië, verlieten om over zee naar Nederland te vertrekken. De portrettenserie kwam tot stand dankzij de samenwerking tussen fotograaf Corné Sparidaens en illustratrice Machtelt de Vries. Daarnaast zijn ook de films Holland aan de horizon en En toen zag ik Java steeds kleiner worden... te zien, die speciaal in voorbereiding van Kenniscentrum Repatriëring zijn gemaakt. 

Film/montage: Armando Ello