Vanaf 1950: Politiek-militaire ontwikkelingen

Politiek-militaire ontwikkelingen

Aanspraken

Bij de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië was Nieuw-Guinea uitgezonderd. Maar ook Indonesië maakt aanspraak op Nieuw-Guinea en infiltreert het gebied sinds 1949. De bevolking van West-Papua wenst echter onafhankelijkheid, zowel van Nederland als van Indonesië. Het conflict rond de status van Nieuw-Guinea wordt in de loop van de jaren vijftig steeds heftiger.

Volledige breuk

De financiële investeringen en militaire versterkingen van Nederland in Papua, de oprichting van het Papua Vrijwilligers Korps (PVK) onder auspiciën van Nederland en het ontwerp van een eigen vlag en volkslied voor Papua veroorzaken een volledige breuk tussen Nederland en Indonesië. Het militaire geweld komt in de periode 1960-1962 tot een escalatie. Onder internationale druk draagt Nederland het beheer van Nieuw-Guinea over aan de Verenigde Naties (VN), dat op 1 mei 1963 het bestuur op haar beurt overdraagt aan Indonesië.