Vanaf 1950: Nieuwe verhoudingen

Nieuwe verhoudingen

Spijtoptanten

De warga negara’s worden geconfronteerd met een onwelwillende houding van de Indonesische regering, discriminatie en uitsluiting in het dagelijkse leven. Een deel van hen krijgt spijt van hun keuze voor de Indonesische nationaliteit. Deze spijtoptanten vragen alsnog de Nederlandse nationaliteit aan en willen naar Nederland emigreren.

Afhoudend

De Nederlandse regering past aanvankelijk een afhoudend toelatingsbeleid toe. De opvangcapaciteit in Nederland is laag en onder het mom van te verwachten aanpassingsproblemen probeert Nederland de groep Indo-Europeanen zo veel mogelijk in Indonesië te houden.

Versoepeling

Onder druk van belangengroepen en verslechterende politieke omstandigheden in Indonesië, versoepelt Nederland uiteindelijk het beleid. Een aanzienlijk deel van deze migranten vestigt zich, vaak na een kort verblijf in Nederland, uiteindelijk in landen als de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Brazilië en Zuid-Afrika.