Vanaf 1950: Dagelijks leven

Dagelijks leven

Cijfers

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) kiezen ruim 70.000 personen tussen 1958 en 1963 voor terugkeer of migratie naar Nederland. Hierbij horen ruim 12.000 mensen uit Nieuw-Guinea.

Rechtszaken

Eenmaal in Nederland klagen repatrianten en migranten de Nederlandse overheid aan wegens ongelijke behandeling van oorlogsgetroffenen. Ze proberen een vergoeding voor geleden oorlogsschade af te dwingen. Deze pogingen lopen echter op niets uit. De Nederlandse staat voelt zich niet verplicht om schadevergoedingen te betalen.