30 Dagen Op Zee

'30 dagen op zee’

Op 10 oktober 2019 is de website '30 dagen op zee' gelanceerd. Op deze website kan de bezoeker op een interactieve manier informatie vinden en toevoegen over de naoorlogse repatriëring van de Indische gemeenschap van Nederlands-Indië/Indonesië naar Nederland (1945-1968). Naast algemene informatie worden ook de passagierslijsten van de repatriëringsschepen en – vliegtuigen toegankelijk gemaakt als ‘Collectie Repatriëringslijsten’, voor zover ze bekend zijn. De webapplicatie kan zowel geraadpleegd worden op de museumtafel op het Indisch Herinneringscentrum als op een computer, tablet of smartphone.

Vertrek 'Groote Beer' uit Hollandia op 22 november 1960. Collectie Nationaal Archief Den Haag

Vertrek van de 'Groote Beer' uit Hollandia, Nieuw Guinea op 22 november 1960. Collectie Nationaal Archief Den Haag, fotograaf Kantoor voor Voorlichting en Radio Omroep Nieuw-Guinea

Het Vele Handen project

Het Indisch Herinneringscentrum wil nu zoveel mogelijk passagierslijsten en op termijn alle lijsten publiceren. Om dit mogelijk te maken, kunnen wij uw hulp goed gebruiken! Dit kan via het Vele Handen Project: ‘Dertig dagen op zee’. Hierbij wordt u gevraagd om mee te helpen aan de ontsluiting van de lijsten. Wilt u meedoen? Ga dan naar de website van Velehanden.nl en meld je aan voor het project '30dagenopzee'. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): persoonsgegevens online

Op de website kan dus gezocht worden in de ‘Collectie Repatriëringlijsten’. In eerste instantie wilde het IHC de repatriëringslijsten integraal online publiceren. Helaas is dit niet mogelijk in verband met de wet op AVG. Deze wet houdt in dat persoonsgegevens van nog in levend zijnde personen niet op internet gepubliceerd mogen worden. Aangezien niet precies bekend is wie er nog in leven is, wordt als richtlijn aangehouden: personen die 100 jaar of langer geleden geboren zijn mogen online. Met betrekking tot de repatriëringslijsten houdt dit in dat deze pas online mogen als de jongst genoemde persoon 100 jaar geleden of meer geboren is. Op het Indisch Herinneringscentrum mogen deze gegevens wel geraadpleegd worden, omdat dit een afgeschermde omgeving is.

Partners

De website is gerealiseerd in samenwerking met Stichting Pelita, het Nederlandse Rode Kruis, het Nationaal Archief, het NIOD,  de Indisch Genealogische Vereniging, het Maritiem Museum Rotterdam en de heren Henk Beekhuis en Herman van Oosten

Fondsen

’30 dagen op zee’ is tevens mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van: 

Prins Bernard Cultuurfonds    Hendrik Mullerfonds  Fonds 1818