Schenken en nalaten

U kunt ook Vriend worden door iets te schenken of na te laten aan het Indisch Herinneringscentrum.

Met een periodieke schenking geeft u aan dat u het Indisch Herinneringscentrum voor een langere periode financieel wilt ondersteunen. Schenken aan het Indisch Herinneringscentrum brengt voor u bovendien belastingvoordeel met zich mee. Het Indisch Herinneringscentrum is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan het Indisch Herinneringscentrum aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Als u uw schenking via een notariële akte vastlegt, zijn uw giften volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (voorwaarde is dat u gedurende vijf jaar een schenking doet).

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/giften) of op www.notaris.nl.

Veel mensen steunen gedurende hun leven het werk van het Indisch Herinneringscentrum en daar zijn wij heel blij mee. U kunt het Indisch Herinneringscentrum echter ook steunen op een andere, wel heel bijzondere wijze: u kunt het Indisch Herinneringscentrum iets nalaten.

Om het Indisch Herinneringscentrum iets na te laten, kunt u bij de notaris een testament opstellen. Hiermee bepaalt u wat er na uw overlijden gebeurt met uw vermogen.

Meer informatie over het opstellen van een testament en de mogelijkheden van nalaten, vindt u op www.schenkenennalaten.nl.