PROGRAMMERING

PROGRAMMERING

Het Indisch Herinneringscentrum staat inmiddels bekend als nationale organisatie die zelfstandig of in samenwerking met andere organisaties - op verschillende locaties in Nederland - met regelmaat goed bezochte programma's organiseert over onderwerpen die betrekking hebben op de periode vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de betekenis daarvan nu.


Het vfonds is samenwerkingspartner in de programmering van het Indisch Herinnneringscentrum

"Deze wereldgeschiedenis leeft door in verschillende generaties. Hoe kan ik door naar mijn eigen geschiedenis te kijken iets leren over de wereld en andersom?’- Theatermaker Bo Tarenskeen (35), tijdens de Nationale Indiëherdenking


De programmering van het Indisch Herinneringscentrum slaat een brug tussen ingrijpende gebeurtenissen en de persoonlijke verhalen van de mensen die onlosmakelijk met deze geschiedenis verbonden zijn. Dit geeft de geschiedenis een gezicht, en maakt het invoelbaar. We sluiten aan bij initiatieven waarmee het Indisch Herinneringscentrum gemeenschappelijke raakvlakken deelt met als doel elkaar te versterken, zoals de Vrijheidsmaaltijden op 5 mei samen met het 4 en 5 mei comité Amsterdam. Zo brengen we de onderbelichte geschiedenis onder de aandacht door het te verbinden aan de meer bekende geschiedenis.

  
Rocky Tuhuteru in gesprek met oprichter van Moluccan Moods en muzikant Nippy Noya over de woelige jaren '80 in Amsterdam tijdens de Indische Vrijheidsmaaltijd i.s.m. Amsterdam Museum (5 mei 2018).


Jongeren aan het Vrijheidsdiner, Indische Vrijheidsmaaltijd - 5 mei 2018


We staan midden in de actualiteit met verdiepende programma’s als Gepeperd Verleden waar we kritisch reflecteren op het koloniale verleden en de betekenis daarvan nu in onze huidige maatschappij. In onze programmmering maken we cross-overs met andere disciplines zoals kunst, wetenschap, literatuur, spoken word, theater en andere vormen. Zo geven we betekenis aan onze gedeelde geschiedenis en houden we de herinnering springlevend!


Kick-off Gepeperd Verleden

Dit met als doel onze gedeelde geschiedenis voor een breed en divers publiek onder de aandacht te brengen, betekenis te geven en te verbinden aan de actualiteit. Met onze programmering dragen we bij aan het waarborgen van het IHC voor nu én de toekomst.

"Vrijheid is niet vanzelfsprekend, je moet er altijd voor blijven vechten” – Joty ter Kulve (91) tijdens de Indische Salon voor de Vrijheid, 5 mei 2017

We verzamelen o.a. met de Indische Salons en interviewportretten onderbelichte verhalen. Verhalen van toen, die ook nu van onschatbare waarde zijn, die inspireren, je raken en bewegen.


Indische Salon voor de Vrijheid - 5 mei


Verhalen Over Leven - Paatje Phefferkorn, onderdeel van de portettenserie i.h.k.v. de Indiëherdenking


Reportagereeks voor Gepeperd Verleden met historica Lara Nuberg en filmmaker Armando Ello


INDOroutes voor jongeren op zoek naar hun roots


Yopi Abraham over wat 'thuis'voor hem betekent i.h.k.v. 'Thuis in Beeld'


Het vfonds is samenwerkingspartner in de programmering van het Indisch Herinnneringscentrum
De projecten worden ondersteund door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij