Stichting Pajong

Stichting Pajong

Stichting Pajong is de vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum en heeft tot doel het Indisch Herinneringscentrum te steunen. Bijdragen van donateurs, subsidies, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten ten behoeve van het Indisch Herinneringscentrum worden ondergebracht in Stichting Pajong.

De doelen van Stichting Pajong zijn:

 • het verlenen van financiële steun aan Stichting Indisch Herinneringscentrum
 • het organiseren van (neven-) activiteiten en bijeenkomsten t.b.v. Indisch Herinneringscentrum
 • het verrichten van verdere werkzaamheden, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn


ANBI-status Stichting Pajong

Stichting Pajong is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Deze ANBI-status biedt fiscale voordelen voor de betreffende instelling én voor degenen die een schenking aan een ANBI doen.
Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst

Stichting Indisch Herinneringscentrum is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Bij deze ANBI-status hoort de verplichting om de volgende gegevens online te publiceren:

Bestuur en medewerkers

In het bestuur van Stichting Pajong nemen de volgende personen zitting. Zij genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 • Jan Willem Kelder (voorzitter)
 • René Laurens (penningmeester)
 • Vaya Nijhof-Schippers
 • Paul Jansen
 • Roel Dagevos
 • Alexander Scholtes
   

Binnen Stichting Pajong zijn vrijwillige medewerkers werkzaam. Zij genieten geen beloning.

Jaarverslagen en jaarplannen

Jaarverslag 2014 Stichting Pajong
Jaarplan 2015 Stichting Pajong
Jaarverslag 2015 Stichting Pajong
J
aarrekening 2015 Stichting Pajong
Jaarverslag 2016 Stichting Pajong
Jaarrekening 2016 Stichting Pajong
Jaarverslag 2017 Stichting Pajong
Jaarrekening 2017 Stichting Pajong

Contact

Stichting Pajong
Sophialaan 10
2514 JR Den Haag
T +31 (0)70 200 25 00 

RSIN/fiscaal nummer: 8511.95.246