Onze organisatie

lo

Bestuur

Yvonne van Genugten

Directeur-bestuurder

Raad van Toezicht

Henk Itzig Heine, Voorzitter
(Schout-bij-nacht b.d.)

René Laurens, lid Raad van Toezicht
(Commandeur b.d.)

Alexander Scholtes, lid Raad van Toezicht
(Wethouder ICT, Digitale Zaken en Zorg in Amsterdam)

Magda Wallenburg, lid Raad van Toezicht
(Cultuurbewaker en geestelijk/spiritueel begeleider Stichting Woonzorgcentrum Raffy)

Beloningsbeleid

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing. Stichting Indisch Herinneringscentrum volgt de cao Sociaal Werk.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd. Zij ontvangen een vergoeding van € 300,- per kwartaal en vergoeding van reiskosten.

Comité van aanbeveling

Bernard Bot
Partner van Meines & Partners, oud-minister van Buitenlandse Zaken

Adriaan van Dis
Schrijver

Hans Goedkoop
Historicus en programmamaker

Martine Gosselink
Directeur Mauritshuis

Thom Hoffman
Acteur en fotograaf

Ernst Jansz
Muzikant/schrijver

Kete Kervezee
Oud Inspecteur-Generaal van het Onderwijs

Sjors van der Panne
Zanger

Winnie Sorgdrager
Minister van Staat

Mei Li Vos
Lid van de Eerste Kamer

Jaarverslagen, jaarplannen en financiële verantwoording vindt u via de rechterkolom van deze pagina