Nieuwsflits 5 november 2014

Nieuwsflits 5 november 2014

Indische Salon op Bronbeek

'Een nieuw begin' is het thema van de Indische Salon die op vrijdag 28 november 2014 plaatsvindt op landgoed Bronbeek, Kumpulan, Velperweg 147 in Arnhem. M.m.v. singer-songwriter Wouter Muller en band, Linda Huijsmans (auteur 'Zo Nederlands als wat'), Marjolein van Asdonck (hoofdredacteur Moesson) en Christina Meijer (redacteur Kasuaris). Host is Marscha Holman.

Na hun vertrek uit Nederlands-Indië maakten vele Indische Nederlanders en Molukkers een nieuw begin in Nederland. Wat bracht dit nieuwe begin hen en vooral: waar heeft dat nieuwe begin van destijds toe geleid bij generaties van nu? Bekijk het programma op de website en meld u aan via het aanmeldformulier op de site.

Toegang is gratis (incl. Indische maaltijd) na aanmelding vooraf.

De Indische Salon wordt mede mogelijk gemaakt door

Wereld Express in Breda

Vrijdag 7 november reist de Wereld Express naar Breda. Stichting Arjati verzorgt de komst van de Wereld Express. De Wereld Express staat van 7 t/m 28 november bij woonzorgcentrum Raffy (Bernard de Wildestraat 400, 4827 EG Breda). Stichting Arjati werkt nauw samen met woonzorgcentrum Raffy, waar Molukse en Indische ouderen van de eerste generatie wonen. Komend weekend verschijnen de openingstijden van de Wereld Express op de websites van Arjati en Raffy. Een bezoek aan de Wereld Express is gratis.

De Wereld Express is ontwikkeld met financiële steun van

 

Geslaagde Indische Salon 'Nasi-style'

De Indische Salon 'Nasi-style' op 26 oktober in Den Haag was een bijzondere en drukbezochte middag, met vier krachtige vrouwen in woord en daad: prof. dr. Pamela Pattynama, theatermaker Esther Scheldwacht, creatieve duizendpoot Wieteke van Dort en filmmaker en muzikant Amber Nefkens. Verschillende generaties, maar allemaal met dezelfde culturele drijfveren om ‘het Indische' te onderzoeken. De Indische Salon werd verzorgd door stichting Nasi Idjo. Kijk hier voor een volledig verslag van de middag.


 

'Spoor van 100.000 doden' bij SCENECS Filmfestival

De documentaire 'Spoor van 100.000 doden' is geselecteerd voor het SCENECS Filmfestival. Bekijk de documentaire op zaterdagmiddag 8 november om 13:00 in bioscoop JT in Amersfoort. Kijk hier voor meer informatie.

Indië in Oorlog vernieuwd

Het webportaal Indië in Oorlog is in een nieuw jasje gestoken. Nieuw zijn de onderdelen Educatie en Verhalen. Ook zijn er filmpjes en foto's aan de site toegevoegd.

Oproep

Komend jaar is het zeventig jaar geleden dat op 15 augustus 1945 de Tweede Wereldoorlog in Azië eindigde met de capitulatie van Japan; en twee dagen later, op 17 augustus, proclameerden Soekarno en Hatta de onafhankelijkheid van Indonesië. In de geschiedschrijving van Nederlands-Indië en Indonesië zijn die twee data van beslissende betekenis.

Schrijver Kester Freriks, verbonden aan NRC Handelsblad, is voornemens een boek te schrijven over deze data en de gevolgen daarvan voor individuele mensen. Hij zou graag in contact komen met mensen die zich (wellicht nog) die data herinneren en hun persoonlijke verhaal wensen prijs te geven. Hij is zowel op zoek naar mensen uit de blanke gemeenschap (de zgn. ‘totoks’) als Nederlands-Indische mensen, KNIL-militairen en mensen met een Chinese achtergrond. In zijn boek wenst hij in te gaan op het thema van ‘één gemeenschappelijke historische gebeurtenis en de individuele gevolgen daarvan’. Hij is ook benieuwd naar de mate van onthechting van mensen met een Indisch cq. Indonesisch verleden en in hoeverre zij in staat zijn geweest zich te ‘herwortelen’. Het gaat dus niet alleen om het verleden, ook de toekomst speelt een rol, en ook kinderen uit de derde generatie zouden in de gesprekken van betekenis kunnen zijn. Uiteraard wordt alle informatie strikt vertrouwelijk gebruikt, geheel in overeenstemming zoals de geïnterviewde wenst.

Freriks is in 1954 geboren in Jakarta; voor NRC schrijft hij veelvuldig over onderwerpen die met Nederlands-Indië en Indonesië samenhangen. Hij schreef eerder biografieën over de schrijfsters Maria Dermoût en Madelon Székely-Lulofs. Indien gewenst kun u per email, post of telefoon contact opnemen met Kester Freriks (via de volgende gegevens):

e-mail: kesterfreriks@hotmail.com

Postadres: Windroosplein 188  1018 ZW Amsterdam

Telefoon: 06 – 53 18 77 16

 

Tentoonstelling Het Gemengde Gemengd

Van 1 t/m 30 november 2014 organiseert Stichting Serenade de tentoonstelling Het Gemengde Gemengd in Verhalenhuis Belvédère, Rotterdam. In de tentoonstelling is beeldende kunst te zien van Hans Citroen, Nishiko, Chequita Nahar en Constance van Duinen. Daarnaast is er een flankerend programma met lezingen, een interactieve geurbank, documentaire, educatie, muziek, Mixed Food maaltijden en het luisterproject Meerstemmige geschiedenissen van Jayne Slot.