Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

De Indische geschiedenis leeft nog volop. Leerlingen van alle klassen uit het voortgezet onderwijs kunnen dit bij het Indisch Herinneringscentrum ontdekken.

Nieuw: lesmateriaal bij film Arigato

Het Indisch Herinneringscentrum maakte samen met Movies That Matter lesmateriaal bij de korte film Arigato. Arigato vertelt het verhaal van Oma, die tijdens een stranddag met kleindochter Toet, plotseling een Japans gezin ontmoet. Daardoor komen de herinneringen aan de oorlogstijd van Nederlands-Indië in alle hevigheid naar boven. Door de troostrijke reactie van Toet en het verzoenende gebaar van het Japanse jongetje is Oma in staat haar ‘pijn’ te delen en een eerste stap te zetten naar vergeving. Scenariste Sandra Beerends liet zich voor dit verhaal inspireren door het oorlogsverleden van haar moeder.

Het lesmateriaal van het Indisch Herinneringscentrum en Movies That Matter is geschikt voor zowel leerlingen van het vmbo, als voor havo/vwo. Uitgebreider lesmateriaal is beschikbaar in de vorm van verdiepingsopdrachten voor de vakken maatschappijleer en geschiedenis. De lesbrief heeft betrekking op het oorlogsverleden van Nederlands-Indië (Indonesië) en brengt thema’s aan de orde als vergeven, mensenrechten en herdenken. De verdiepende opdrachten zijn specifieker toegespitst en gaan verder in op deze thema’s.

Het lesmateriaal is hier gratis te downloaden. De film Arigato is voor docenten gratis te bestellen via Movies that Matter of bij het Indisch Herinneringscentrum (via m.dekruijf@indischherinneringscentrum.nl).

Tweede Wereldoorlog Tijdmachine

Het Indisch Herinneringscentrum heeft samen met Upact een Tweede Wereldoorlog Tijdmachine gemaakt. De Tijdmachine brengt jongeren van nu terug naar de tijd van Nederlands-Indië.

De Tijdmachine bestaat uit een installatie ter grootte van een fotohokje en een bijbehorende online applicatie. Jongeren maken een twee minuten durende tijdreis en volgen daarbij één van de betrokkenen van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. De jongeren leren ook wat de gevolgen van de oorlog zijn voor de samenleving van vandaag de dag. Ze worden nadrukkelijk opgeroepen om een steentje bij te dragen en zelf actie te ondernemen voor vrede. Online kunnen ze meer informatie vinden over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de gevolgen daarvan in de huidige tijd.

De Tweede Wereldoorlog Tijdmachine staat in de tentoonstelling Het Verhaal van Indië.