ZONDAG 10 JUNI 2012: BENEFIET VOOR INDO'S IN INDONESIË

ZONDAG 10 JUNI 2012: BENEFIET VOOR INDO'S IN INDONESIË

Benefiet voor Indo's in Indonesië

 

Geef om Indo’s in Indonesië en kom naar de 
Benefietmiddag Help HALIN  helpen
zondag 10 juni 2012
13.00 – 16.00 uur
op landgoed Bronbeek (Kumpulan)
Voorinschrijving vereist

Armoedig bestaan

Bijna 1.000 Indo’s leiden een armoedig bestaan in Indonesië. Deze groep voormalige Nederlandse staatsburgers (warga negara) bleven, vaak tegen wil en dank, na de Indonesische onafhankelijkheid achter in de archipel. Ze kunnen amper in hun levensonderhoud voorzien. Naarmate ze ouder worden, stijgen ook de kosten voor medische hulp. Stichting HALIN helpt hen met een kleine, maandelijkse bijdrage.

De Indische singer-songwriter Wouter Muller en  Johnny Rahaket trekken zich het lot van deze groep Indo’s aan en zijn een reeks benefietconcerten Help HALIN helpen  gestart. Ze zochten de samenwerking met het Indisch Herinneringscentrum en Stichting Indisch Erfgoed met als resultaat de benefietmiddag op zondag 10 juni in Arnhem.

Gevarieerd programma

Geniet 10 juni van de wervelende optredens (met nummers die speciaal voor de campagne Help HALIN helpen  zijn geschreven) van Wouter Muller en het Colourful City Koor o.l.v. Johnny Rahaket, luister naar de verhalen van Wouter, Johnny en HALIN tijdens het podiumgesprek, bekijk de opnames van Wieteke van Dort die sprak met warga negara’s in Jakarta, verdiep u in deze groep Indo’s in Indonesië tijdens de lezing door Vilan van de Loo. Wim Manuhutu leidt u door het programma.

De entree (incl. koffie en spekkoek bij ontvangst) bedraagt
(optie 1) € 25,00 incl. Indische maaltijd na afloop 
(optie 2) € 10,00 indien u alleen het programma wilt bijwonen zonder maaltijd. 
De opbrengst van de middag komt via HALIN terecht bij de vergeten groep Indo’s in Indonesië.

Voorinschrijving

Voorinschrijving is vereist; er is geen kaartverkoop ter plaatse. Wij verzoeken u vriendelijk een mail te sturen naar info@indischherinneringscentrum.nl met uw naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen dat na afloop wel/geen maaltijd wenst, en het verschuldigde bedrag over te maken op bankrekeningnummer 65.22.21.580 t.n.v. Stichting Indisch Herinneringscentrum o.v.v. ‘benefiet HALIN’. Uw bijschrijving dient uiterlijk 1 juni 2012 op onze rekening te staan. Annuleren leidt niet tot teruggave.