NIEUWSFLITS, 3 DECEMBER 2013

NIEUWSFLITS, 3 DECEMBER 2013

Nieuw lesmateriaal bij film Arigato

 

Het Indisch Herinneringscentrum maakte samen met Movies That Matter lesmateriaal bij de korte film Arigato. Arigato vertelt het verhaal van Oma, die tijdens een stranddag met kleindochter Toet, plotseling een Japans gezin ontmoet. Daardoor komen de herinneringen aan de oorlogstijd van Nederlands-Indië in alle hevigheid naar boven. Door de troostrijke reactie van Toet en het verzoenende gebaar van het Japanse jongetje is Oma in staat haar ‘pijn’ te delen en een eerste stap te zetten naar vergeving. Scenariste Sandra Beerends liet zich voor dit verhaal inspireren door het oorlogsverleden van haar moeder.
Het lesmateriaal van het Indisch Herinneringscentrum en Movies That Matter is geschikt voor zowel leerlingen van het vmbo, als voor havo/vwo. Uitgebreider lesmateriaal is beschikbaar in de vorm van verdiepingsopdrachten voor de vakken maatschappijleer en geschiedenis. De lesbrief heeft betrekking op het oorlogsverleden van Nederlands-Indië (Indonesië) en brengt thema’s aan de orde als vergeven, mensenrechten en herdenken. De verdiepende opdrachten zijn specifieker toegespitst en gaan verder in op deze thema’s.

Het lesmateriaal is gratis te downloaden via www.moviesthatmatter.nl/educatie/lesmateriaal/voorbeelden_lesmateriaal.

Oproep: jongere gezocht voor game

 

Het Indisch Herinneringscentrum gaat samen met Butch & Sundance Media een educatieve game maken over Nederlands-Indië: On The Ground Reporter Indonesië. De game vertelt het familieverhaal van een Indische jongere. In de game ontdekt de speler zijn of haar familieverhaal in Nederland. Daarna gaat hij of zij naar Indonesië om het verhaal te onderzoeken en zelf aan de slag te gaan met de informatie die in Indonesië te vinden is.

Het Indisch Herinneringscentrum is daarom op zoek naar een jongere, die de ‘verteller’ wil zijn van de game. Kijk voor meer informatie op de website van het Indisch Herinneringscentrum.

Derde druk De Terugkeer

 

Tegelijk met de educatieve editie van De Terugkeer (bedoeld voor het onderwijs) verscheen in 2010 ook een boekhandelseditie van de strip. Van deze hard cover uitgave zonder educatief katern is onlangs alweer de derde druk verschenen!

Restyling websites

 

Dit najaar is het Indisch Herinneringscentrum begonnen met de voorbereidende werkzaamheden die moeten leiden tot een betere toegankelijkheid van het webportaal www.indieinoorlog.nl. Samen met technische partner Conspect, vormgever Janita Sassen en communicatie-adviseur Erik Smink heeft het Indisch Herinneringscentrum de contouren voor een aangepaste site vastgesteld. Daarin is niet alleen ruimte voor een nieuw onderdeel Educatie maar ook persoonlijke en/of beschouwende verhalen krijgen een plek op de site. Tevens krijgt Indië in Oorlog een verbeterde zoekfunctie. Verder wordt de grote hoeveelheid informatie op de site op een overzichtelijkere manier geordend.

Tegelijkertijd ondergaat de website www.indischherinneringscentrum.nl een facelift. In samenwerking met Ontwerpwerk zoekt het Herinneringscentrum naar mogelijkheden om bezoekers beter te informeren over wat het Indisch Herinneringscentrum hen kan bieden. Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn dat men voor inhoudelijke informatie op www.indieinoorlog.nl moet zijn. Ontwerpwerk draagt zorg voor de technische aanpassingen en de nieuwe opmaak van www.indischherinneringscentrum.nl.

Op dit moment zijn de technische aanpassingen aan beide sites in volle gang.  Zodra deze gereed zijn, kan begonnen worden met het aanpassen van de content, gevolgd door een testperiode om te kijken of alles naar behoren werkt. Zodra de sites up and running zijn, maken we daar uiteraard melding van.

Crowdfunding fotoboek

 

Honderd jaar geleden had Henri Wagenaar Reisiger een missie. Hij wilde de pracht en de rijkdom van Nederlands-Indië aan de Nederlanders laten zien. Meer bekendheid van onze kolonie onder jongeren moest hen doen besluiten daar te gaan wonen en werken. Artsen, onderwijzers, technici, handelaren, bestuursambtenaren en vele andere specialisten waren nodig.

Het boek 'Nederlands-Indië: door de ogen van het verleden, de eerste aardrijkskundige fotoplaten van Nederlands-Indië, 1912-1913' neemt u mee in de wereld van Henri Wagenaar Reisiger, die het plan ontwikkelt Nederlands-Indië te gaan fotograferen.

U kunt helpen dit boek met veel beeldmateriaal tot stand te laten komen. Bij voldoende donaties wordt het boek uitgegeven bij Uitgeverij de Graaff (www.uitgeverijdegraaff.nl) — 17 cm hoog, 24 cm breed en rijk geïllustreerd met foto’s uit de serie van 1912-1913. Kijk voor meer informatie op www.doordeogenvanhetverleden.nl.

De crowdfunding is een initiatief van Dick Rozing. Inmiddels is er door 50 mensen 1800 euro toegezegd van de benodigde 2500 euro voor de eerste druk.

 

Signaleringen

 

Gratis download 'Farewell to the Indies'
Vorig jaar verscheen van de hand van auteur Hans Vervoort het jeugdboek 'Weg uit Indië' (vanaf 10 jaar) over de oorlog in Nederlands-Indië, de Bersiaptijd en tenslotte de overtocht naar Bibberland. Onlangs verscheen de Engelse vertaling hiervan: Farewell to the Indies. Deze is gratis te downloaden op de website van de auteur.

Tentoonstelling Willem Hofker
Van 14 december 2013 t/m 9 maart 2014 zijn in het Teylers Museum werken te zien van Willem Hofker (1902-1981). Naast enkele portretten van de sensuele Balinese meisjes waarmee Hofker beroemd werd, zijn ook minder bekende kanten de kunstenaar te zien, waaronder zijn persoonlijke tekeningen van het dagelijks leven in het Japans interneringskamp waar Hofker de Tweede Wereldoorlog doorbracht.

Reünie Tjidengkamp op 15 april 2014
De reünie voor degenen die in het Tjidengkamp hebben gezeten, vindt plaats op 15 april 2014 van 10.30 - 16.00 uur in de Kumpulan op Landgoed Bronbeek in Arnhem. Kijk voor meer informatie en aanmeldprocedure op www.tjidengkamp.nl